Tina Ekström

Vet du vad felrekrytering kan kosta din verksamhet?

Datum:

|

,

Att räkna på vad en rekrytering, eller felrekrytering, kostar är oerhört viktigt men också svårt. Det är många parametrar som ska tas med i kalkylen. Det är den kalkylen som sedan ska ligga till grund för hur rekryteringsprocessen bör se ut. Det menar Tina Ekström som är vd för Nyckeltalsinstitutet.

På frågan om vad en felrekrytering kostar svarar Tina att det beror på. Ett vanligt förekommande svar när det gäller just HR-relaterade ekonomiska frågor. HR-frågor är helt enkelt svåra att kvantifiera till siffror, kronor och ören. 

–        Om vi ändå ska försöka oss på ett exempel och utgår från en månadslön på 45 000 SEK exklusive sociala avgifter. Vi räknar också med att det tar minst 6 månader innan den nyrekryterade kan leverera 100 procent effekt i sin roll. Då landar kostnaden på cirka en halv miljon kronor. Det inkluderar både kostnader för rekryteringsprocesser och även den effekt den nyanställde ger under sina första 6 månader. Detta är såklart en grov schablon så siffran är exakt fel men också ganska rätt. För att kunna beräkna en mer exakt kostnad för en felrekrytering behöver vi ta in fler detaljer i kalkylen. Schablonen ger oss vägledning vilket ofta är good enough, säger Tina.

Tina anser att rekryteringsprocessen bör utvecklas utifrån kalkylen för vad en rekrytering, och därmed en eventuell felrekrytering, skulle kosta. Ju dyrare en felrekrytering skulle bli för verksamheten desto viktigare är det att säkerställa kvalitativa processer. Då finns inte samma utrymme för fel och avvikelser.

–        Jag anser att som rekryterande chef bör man alltid räkna ut kostnaden för rekryteringen. Inte bara själva rekryteringskostnaden utan även kostnaden för inskolningstiden så att chefen får en prislapp på vad en felrekrytering skulle kosta. Utifrån det beslutsunderlaget tas därefter beslut om hur rekryteringsprocessen bör läggas upp. Är det en bristkompetens som ska rekryteras, som det råder stor konkurrens om, då stiger prislappen för felrekryteringar, säger Tina Ekström.

Tina fortsätter sitt resonemang och menar att det finns fler konsekvenser av en felrekrytering. 

–        En felrekrytering kan ha en negativ påverkan på befintliga medarbetare, till exempel på arbetsmiljön då befintliga medarbetare får en ökad arbetsbelastning om den nyanställde aldrig når full effekt. Det i sin tur kan påverka motivation och engagemang internt. Dessa konsekvenser är risker som är bra att fundera över. Utifrån den här mer komplexa bilden bör man utveckla en kvalitativ rekryteringsprocess, avslutar Tina Ekström.

Om Tina Ekström
Tina är styrelseledamot i Commitment Search sedan april 2021 och har gedigen bakgrund inom HR som operativ samt strategisk chef. Idag är Tina verksam som vd för Nyckeltalsinstitutet.
Nyckeltalsinstitutet har kartlagt rådande arbetsvillkor sedan 1996 och är en av Sveriges ledande aktörer inom People Analytics. Nyckeltalsportalen® är en unik databas som erbjuder benchmark och analys av arbetsvillkor och HR kapital. De personalekonomiska analyserna ger svar på hur attraktiv, jämställd och hållbar en verksamhet är som arbetsgivare.