Varför vill någon lämna sin ”trygga” anställning för att bli interimskonsult?

Varför vill någon lämna sin ”trygga” anställning för att bli interimskonsult?

Datum:

|

Varför vill någon lämna sin ”trygga” anställningPå HR Commitment blir vi kontinuerligt kontaktade av personer som står inför ett vägval. Att omfamna sina drömmar, nya behov av förändring eller utveckling i sin yrkesprofession som egen företagare. Men vad är det egentligen som gör att man vill ta klivet ut från sin trygga anställning och bli interimskonsult? Vilka drivkrafter finns det och vilka utmaningar stöter man på? Vi har frågat en av våra interimskonsulter inom legal.

Varför valde du att bli jurist?

Jag är född och uppvuxen i Stockholm och har en bakgrund som idrottare. Juridiken lockade dock när karriären började gå på tomgång. Av olika anledningar fastnade jag för fastighetsrelaterad juridik och är idag specialist inom flera av de fastighetsrättsliga områdena. Fastighetsrätt är ett rättsområde inom vilket man verkligen får gå på djupet i juridiska frågeställningar, så jag tycker att det är juridik ”på riktigt” och inte bara pappersexercis. Dessutom är det bra att fastigheter står fast i marken och inte kan rymma, på så sätt blir det också konkret!

Vad fick dig att bli interimskonsult?

Det passade perfekt i det skede av karriären som jag befinner mig i nu, då jag har befunnit mig på arbetsmarknaden ett tag och vill ta nya steg. Jag har startat eget bolag med några kompanjoner och i uppstartsskedet var juridiken inte som mest aktuell, varför jag kunde passa på att vara interimskonsult.

När bestämde du dig att bli interimskonsult?

Det kom som en tanke för första gången då jag startade eget bolag och frågan uppstod hur jag skulle optimera min tid.

Hur upplever du arbetet som konsult i jämförelse med att vara anställd?

Rent arbetsmässigt upplever jag det inte som särskilt annorlunda. En fördel är att man ibland kan välja att även som konsult erhålla lön eller om man vill fakturera från eget bolag. En nackdel är att det är svårt att tänka långsiktigt kring den aktuella arbetsgivaren eller positionen.

Hur är viljan och tryggheten under kris att vara konsult?

Ur ett trygghetsperspektiv kan det vara lite fundersamhet att vara konsult i kristider men det innebär också en möjlighet eftersom många arbetsgivare också söker flexibla lösningar. För mig personligen passar det väldigt bra i det skedet av karriären och den livssituationen jag har just nu, trots att det är osäkra tider pga lågkonjunktur m.m.

Vad är viktigast att tänka på innan man tar klivet till konsultvärlden?

Det är nog att fundera på om det förhållningssätt som rollen som konsult innebär passar just mig som person. Även om arbetsuppgifterna inte skiljer sig åt särskilt mycket för den som är interimskonsult från den som är anställd, så skiljer det sig åt hur synen på ens förhållande till arbetsplatsen är. Om man känner sig trygg i rollen som konsult kan det vara väldigt inspirerande men om man inte riktigt finner sig i det kan det vara svårt att trivas på den tillfälliga arbetsplatsen.

Vilka är dina tre bästa tips på att ”klara av” och trivas med att vara konsult?

Fokusera på arbetsuppgifterna i första hand så kommer det mellanmänskliga som en bonus.
Goda insatser leder ofta till en ökad efterfrågan av just dina insatser eller dig som person. Det kan leda till att du erbjuds förlängning eller anställning av arbetsgivare. Underskatta därför inte möjligheten att du kan göra stor skillnad med små medel.

För att på kort tid komma in på rätt sätt på en arbetsplats gäller det att vara foglig, flexibel och lättanpasslig. Därför är det bra att vara förberedd på att inte vara alltför fast inställd på sitt eget schema!

Går du i tankar att bli interimskonsult? Våga och satsa på dina drömmar. Men kom ihåg att ta hälp på vägen för att kunna navigera rätt i dina beslut och val av uppdrag. Du kan alltid kontakta oss på HR Commitment.