Hanna Brogren

Tro inte att allt blir som tidigare efter pandemin!

Datum:

|

”Bejaka utvecklingen. Tro inte att det blir som tidigare efter pandemin. Det vi upplever nu är en möjlighet till utveckling som vi så väl behöver.” Det säger Hanna Brogren, VD och generalsekreterare på Sveriges Kommunikatörer, om den snabba omställning som coronapandemin har medfört. Här svarar Hanna på våra frågor om hur du kan ta vara på möjligheterna och leda din organisation genom krisen. 

Hur har coronapandemin påverkat arbetsgivarnas möjligheter att kommunicera?
Kommunikation är ryggraden i den svenska strategin för att hantera pandemin. Den svenska strategin bygger på att förändra beteenden genom kunskap och genom att skapa en positiv attityd till att hjälpa andra. Pandemin påverkar i hög grad hur det är på våra arbetsplatser. Inte bara hur vi arbetar med internkommunikation utan i hög grad också ledarskapet.

Vilka förändringar krävs när allt fler jobbar på distans?
Chefer behöver följa upp på ett annat sätt när allt mer sker digitalt. De behöver få koll på hur medarbetarna mår, även om de inte träffar dem fysiskt. Hur kan man målstyra, ge feedback på prestation, se till att alla förstår vart är vi på väg och känner delaktighet i de gemensamma målen? Den kommunikativa organisationen – hur leder man en sådan? Och rekrytering blir en utmaning. Vad har du för onboardingprocess? Som nyanställd kanske du bara träffar en eller två kollegor men är samtidigt del i ett större sammanhang. Som ledare behöver man tänka igenom sådant och skapa gemenskap i det digitala.

Vi vet att vi befinner oss i en förändring och nu har vi tagit ett jätteskutt framåt just med de digitala arbetssätten. Det är en större omställning som handlar om att tillvarata de möjligheter som olika digitala hjälpmedel ger oss. Det innebär att vi kommer att förändra våra arbetssätt i grunden och verkligen börja jobba agilt. Förändringen förankras redan i hur vi bestämmer oss för att jobba.

Finns det en vilja att förändra eller försöker många hålla fast vid gamla arbetssätt?
Jag tror att det finns en stor vilja, kanske för att man inte ser några alternativ. Det handlar inte bara om en vilja att minska smittspridning utan också om att många branscher måste prioritera hårt. För några verksamheter går det bättre än tidigare, men många är mycket krismedvetna. Man behöver vara vaksam på ekonomin. Man behöver också tänka igenom vilken kompetens som krävs i den här situationen. De som ligger före är de som tänker till och kompetensutvecklar.

Hur ser det ut egentligen? Finns den kompetens som behövs för att arbeta på nya sätt?
Jag följer en europeisk studie om utmaningar inom arbetslivet som görs varje år och den visar att kompetensgapet har blivit en av de största frågorna idag. Vi är i en situation där vi behöver förnya kompetensen, både på grund av coronakrisen och hur situationen såg ut tidigare. Kompetens kan förnyas både genom rekrytering och kompetensutveckling. I båda fallen behöver du göra en analys av kompetensbehoven för att ha något att stå på. Vilken kompetens behövs och hur kan jag skaffa den? Det kan handla om att omorganisera, rekrytera nya människor, omplacera, hyra in eller utveckla nya arbetssätt.

Om man som arbetsgivare känner sig handlingsförlamad i allt det nya – var ska man börja?
Bejaka utvecklingen. Tro inte att det här är något som går över. Det här är en möjlighet till utveckling som vi så väl behöver. Satsa på människor och skapa förutsättningar. Det är såklart svårt att hålla kvar engagemanget hos medarbetare som är permitterade på 80 procent, men gör din analys av kompetensbehoven så gott du kan och kompetensutveckla efter det.

Vi på Sveriges Kommunikatörer har gjort egna kompetenskartläggningar där vi har undersökt de behov våra medlemmar ser i framtiden och jämfört med dagens kompetens. Det finns ett tydligt gap. Vi har gått vidare från det och hjälper företag och organisationer att kartlägga hela sin kommunikationskompetens så att de får en tydlig bild av vad som krävs.

Hannas tips om hur du kan ta din organisation genom alla förändringar
–       Tänk igenom hur du behöver förändra ledarskapet när en allt större del av kommunikationen sker digitalt och på distans.
–       Tänk på att du skapar förankring i förändringen genom att skapa delaktighet i de nya arbetssätt som ni bestämmer er för.
–       Kartlägg dina behov av kompetens för att ta reda på hur du ska utveckla befintlig kompetens eller rekrytera.
–       Satsa på människor och skapa förutsättningar för dem. Att kompetensutveckla är ett bra sätt att hålla kvar engagemanget hos dina medarbetare.

Kort om Hanna Brogren

Hanna Brogren är VD och generalsekreterare på Sveriges Kommunikatörer, en ideell medlemsorganisation med uppdraget att stärka kommunikationens nyckelroll i företag och samhälle. Hanna har tidigare arbetat som kommunikationsdirektör i Stockholms stad och som kommunikationschef på Regeringskansliet. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med bland annat marknadsföring, digital utveckling, kriskommunikation och medierelationer.