Styrelserekrytering och kompetensmatchning

Datum:

|

I Bonniers Ledarskapshandböcker, en av Sveriges ledande utgivare av affärsinformation, har HR Commitments VD Erik Karlsson, Anna Hellström, Head of Recruitment, och Peter Melbi, Head of Board Recruitment, författat avsnittet Styrelserekrytering och kompetensmatchning. Där redogör man för de viktigaste momenten vad gäller valet av ett företags styrelse samt ger en översikt på hur en rekryteringsprocess kan gå till för att säkerställa att det är personer med rätt kompetenser som väljs in.

Klicka här för att läsa Styrelserekrytering och kompetensmatchning.

Bonnier Ledarskapshandböcker publicerar ett brett utbud av handböcker om bland annat affärsjuridik, IT, HR, ekonomistyrning, affärsutveckling och styrelsearbete. Bonnier Ledarskapshandböcker når chefer och ledare inom företag, organisationer, kommuner och landsting, i alla olika branscher.

HR Commitment, ett av Sveriges ledande rekryteringsföretag, bistår Sveriges näringsliv med rekrytering av styrelseledamöter, ledare med speciell kompetens samt chefer och kvalificerade medarbetare med huvudfokus inom kompetensområdena ekonomi & finans, HR, juridik samt marknad & kommunikation.