Maria Sjöström

Samhällsförändringar påverkar ekonomyrket i grunden

Datum:

|

Framtiden för ekonomyrket påverkas av flera faktorer, till exempel teknologiska framsteg, globalisering och förändrade affärsmodeller. Som ekonom och controller är det viktigt att vara medveten om de framväxande trenderna på arbetsmarknaden, eftersom dessa direkt påverkar de kompetenser som efterfrågas. Det menar Maria Sjöström, chefscontroller på Kronfågel.

Att arbeta tillsammans och skapa goda och förtroendefulla relationer är fortsatt en förutsättning för framgång. Att vi bryr oss om varandra och intresserar oss för hur människor interagerar med varandra och vad som skapar engagemang och meningsfullhet blir mer i fokus i takt med alla teknologiska framsteg och där arbetsuppgifter faller bort. Det finns flera trender som påverkar controllers och ekonomer och som jag bedömer är viktiga att ha koll på, säger Maria Sjöström.

Maria Sjöström har lång erfarenhet som ekonom och controller och har arbetat i över sju år på Kronfågel som är Sveriges marknadsledande aktör inom kyckling med flera olika varumärken. Utifrån sin långa erfarfenhet i branschen bedömer Maria följande trender som de viktigaste:

Digitalisering och automatisering

Teknologiska framsteg, som AI och automatisering, kommer att påverka hur ekonomi och controllerfunktionens arbete utförs. Färdigheter inom datadriven analys, användning av affärssystem och insikter från stora datamängder är avgörande och automatiserade processer blir alltmer värdefulla.

Strategisk rådgivning och kommunikationsfärdigheter

Ekonomer förväntas bli mer inriktade på strategisk rådgivning och god helhetsförståelse, vilket kräver förståelse för både ekonomi och företagets verksamhet. Ett coachande förhållningssätt, som både kräver analytisk höjd och förmåga att nå ut och påverka verksamheten genom att utmana, stödja och komma med förslag på förbättringar och ge råd. Förmåga att förklara komplex ekonomisk information på ett begripligt sätt gentemot olika intressenter blir allt viktigare.

Agil arbetsmetodik

Företag blir allt bättre på att anpassa sig till snabba förändringar i marknadskrav. Ekonomer behöver vara anpassningsbara och kunna arbeta agilt för att hantera dynamiska ekonomiska situationer. Att vara flexibel och ha förmågan att anpassa sig till förändringar och fortsätta utveckla sina färdigheter kommer vara nyckeln till framgång inom ekonomyrket i framtiden.

Hållbarhet

Företag och organisationer strävar alltmer efter hållbarhet och samhällsansvar. Kunskap om hur ekonomi kan påverka och integreras med dessa områden blir viktigare. Controllers bör förstå hur hållbarhetsfaktorer påverkar affärsbeslut och rapportering.

Kontinuerlig kompetensutveckling

Eftersom ekonomiområdet förändras snabbt, kommer det vara viktigt att hålla sig uppdaterad och fortsätta lära sig nya färdigheter och kunskaper.

Förändringsledning

Med ökad förändringstakt behöver controllers vara duktiga på att hantera organisationers omställningar och stötta ledningen i att fatta beslut. I takt med dessa samhällsförändringar och trender kommer även utbildningarna att behöva vidareutvecklas. Maria menar att utbildningarna även borde fokusera på att utveckla mjuka färdigheter såsom kommunikation, samarbete och ledarskap, eftersom dessa är lika viktiga som de tekniska kompetenserna. Det skulle göra ekonomer mer framgångsrika i dagens snabbrörliga och teknikdrivna arbetsmiljö.

– För att förbättra utbildningar för ekonomer borde universiteten inkludera mer praktisk erfarenhet och teknisk träning i olika program. Genom att kombinera teoretiska kunskaper med verkliga fallstudier, praktisk användning av affärssystem och analytiska färdigheter, kan utbildningar bättre förbereda ekonomer för de krav som framtidens arbetsmarknad kommer att ställa, avslutar Maria.

Om Maria Sjöström
Maria är styrelseledamot i Commitment Search och har lång erfarenhet från olika chefsroller inom ekonomi. Idag arbetar Maria som chefscontroller på Kronfågel.