Samarbete, tydlighet och respekt – ledord för en lyckad rekryteringsprocess

Datum:

|

, ,

Under årets första kvartal, efter flera veckors ledighet kring jul, nyår och nu sportlovet, är det många som funderar på sitt framtida yrkesliv. Inga tips fungerar för alla men det finns ändå generella saker man kan tänka på menar Katinka Kubenka, vd och grundare av Insight Consulting AB och som i många år arbetat som coach kopplat till just arbetsmarknadsfrågor.

Katinka Kubenka poängterar att det idag krävs samarbete, tydlighet och respekt från båda parter när det kommer till processen att rekrytera nya medarbetare och att söka nytt jobb. De orden fungerar som ledord för ett lyckat samarbete kring alla frågor som berör arbetsmarknaden. 

– Jag möter många klienter som så här i början av året börjar fundera på sitt arbetsliv och nästa steg i karriären. Är jag på rätt plats, kommer det att ske förändringar på mitt företag, får jag den utveckling jag vill ha och behöver, har jag rätt kompetens osv. Jag har inga tips som alltid fungerar för alla. Var och en måste hitta sitt sätt men det finns några generella tips som kan bidra till en mer framgångsrik process, säger Katinka.

Under hela sitt yrkesverksamma liv har Katinka på olika sätt arbetat med att stötta människor att hitta en ny försörjning och sin optimala arbetssituation. Katinkas erfarenhet visar att en lyckad rekryteringsprocess handlar om att vara genuint intresserad av att förstå och vilja titta in i varandras världar, utmaningar och förutsättningar. Precis som i vilken annan relation så behöver man ha en vilja att lära känna varandra, prata förväntningar och ha goda avsikter. Att ha respekt för varandra och vara genuint intresserad av att arbeta för bästa möjliga utfall i processen är det som skapar bäst effekt både för kunden och kandidaten. 

– En del av de som jag möter har redan sökt många jobb innan vi har startar upp ett samarbete för att hitta ny försörjning. Många uttrycker att de är trötta på negativa besked och dåliga återkopplingar. Men det finns enkla saker som man kan göra, oavsett om man är arbetsgivare som söker nya talanger eller kandidat som söker ny försörjning, för att rekryteringsprocessen ska bli lyckad för båda parter. Ledorden för en lyckad rekryteringsprocess är samarbete, tydlighet och respekt, säger Katinka.

Med stöd från sin mångåriga erfarenhet menar Katinka att mycket handlar om vikten av att vara förberedd. Som arbetssökande är det till exempel viktigt att man förberett sig genom ett antal aktiviteter innan man tar kontakt med arbetsmarknaden, och det oavsett om man söker på annons, söker spontant, uppdaterar sin Linkedin profil eller börjar ta kontakt med rekryteringsbolag. Det kan till exempel vara aktiviteter som att:

1 Förbereda sig väl så att man kan vara tydlig i både tal och skrift med vad man kan, hur man gör saker, sina förmågor och vilka olika spår/scenarier/vägar man ser framför sig att man skulle kunna verka inom.

2 Träna sig på att sätta ord på sitt HUR, dvs att kunna beskriva situationer/scenarier kopplat till det man kan och har gjort, till exempel att förbereda sig på att kunna berätta vad man bidrar med, hur man tar sig an saker och vilka resultat man levererar.

3 Definiera sina främsta förmågor och bidrag samt vad man drivs och motiveras av men också att sätta ord på vad andra säger om en själv.

– För en lyckad rekryteringsprocess krävs förstås också ett stort engagemang från rekryteraren. Ingen vill missa en bra kandidat bara för att personen kanske inte är fullt ut förberedd inför mötet. Som rekryterare tänker jag att det är viktigt att bjuda på sin fantastiska erfarenhet och kompetens, att försöka lära känna såväl företaget som söker kompetens och kandidaten och på så sätt bidra till att människor kommer till sin rätt, avslutar Katinka Kubenka.

Om Katina Kubenka
I snart över 25 år har Katinka stöttat, rådgivit och coachat människor som har utmaningar i sitt arbetsliv, för 13 år sedan startade hon konsultbolaget Insight Consulting.
Insight Consulting träffar människor som av olika anledningar behöver fundera kring sitt yrkesliv, dom hjälper människor att veckla ut sig dvs att hitta det som redan finns där men som inte kommer till sin rätt idag. Katinka värdesätter och vårdar sina relationer, arbetar konstant med att underhålla och utveckla sitt nätverk, kopplar ihop människor som kan berika varandras arbetsliv och hitta nya vägar ut ur återvändsgränder.