Peter Melbi invald till styrelsen ALMI Företagspartner Stockholm/Södermanland

Datum:

|

Vid årsstämman den 18.e april 2013 valdes Peter Melbi in i styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm/Södermanland. Vid efterföljande styrelsemöte valdes han dessutom till ordförande i Finansieringsutskottet. Peter är ansvarig för styrelserekryteringar på HR Commitment.