Peter Melbi invald i styrelsen för Nasdaq OMX Broker Services AB

Datum:

|

Peter Melbi valdes in som ledamot i styrelsen för Nasdaq OMX Broker Services vid bolagsstämman mars 2014.