Om oss

Om oss

Vi kompetenssäkrar våra kunders framtid!

Idag är kompetensbrist det största hindret för tillväxt, konkurrenskraft och ett gott affärsresultat i många branscher. Vårt arbete syftar alltid till att hitta den kandidat som har bäst förutsättningar och potential för att lyckas och trivas i sin roll hos sin nya arbetsgivare.

Commitment Search som tidigare hette HR Commitment grundades 2002 och är en nationell search och rekryteringsbyrå med huvudkontor i centrala Stockholm.

Erbjudande

Vi erbjuder executive search, rekrytering och interimslösningar men även närliggande tjänster såsom second opinion och lönekartläggningar.

Genom våra samarbetspartners i Sveriges storstadsregioner är vi rikstäckande och kan på så sätt förse våra uppdragsgivare med relevanta kandidater och talanger spridda i hela landet.

Särskilt fokus ligger på executive search, rekrytering och interimslösningar inom följande yrkesdiscipliner och roller.

  • Finans och juridik
  • HR, kommunikation och marknad
  • IT och digitalisering
  • Specialister, rådgivare och handläggare samt talespersoner inom olika områden
  • Chefer och ledare på samtliga nivåer, till exempel VD, verksamhetschef och regionchef

Hör av dig – vi hjälper dig gärna!

Vår värdegrund

Vår värdegrund leder oss i vardagen och hjälper oss att prioritera klokt och fatta välgrundade beslut. Allt vårt arbete utgår ifrån tre värdeord:

Pålitliga

Våra kunder/kandidater har förtroende för oss och litar på att vårt arbete speglas av kompetens, kvalitet och proaktivitet.

Effektiva

Vi arbetar strukturerad och utgår ifrån tydliga tidsramar.

Tillgängliga

Vi är alltid tillgängliga för våra kunder/kandidater och håller de väl informerade om processen.

Manne Didehvar, VD

Manne som startade sitt uppdrag som VD på Commitment Search 2020, har i många år arbetat inom HR, bland annat som Generalsekreterare för Sveriges HR Förening och som HR-chef inom Svenskt Näringsliv.

Manne har sin bakgrund från affären och har haft roller så som affärsutvecklings- och produktchef.

Vår styrelse