Marie Hallander Larsson

Nyfikenhet övervinner det mesta

Datum:

|

Nog har du någon i din bekantskapskrets som är en mästare på att ställa frågor? Och nog har du tänkt tanken att jisses vad hen vet och kan mycket?! Om allt möjligt! Att vi idag har vaccin, människor på månen och t o m internet och mobiltelefoner beror på att några individer varit nyfikna och haft kraft och vilja att utforska, utveckla och också leverera. Denna någon har varit nyfiken på vad som var möjligt, på vilka förutsättningar och samband som finns och på hur man kan ta sig förbi hinder, menar Maria Hallander Larsson, HR-direktör på Akademiska Hus. 

  • Vi pratar idag mycket om medarbetarskap, personligt ledarskap och vad som skapar motivation och engagemang och ofta blir det just bara prat. Många konsultföretag viftar med, säkert väl genomarbetade, modeller för att stärka medarbetarna men förutsättningar måste finnas för att också få vara just engagerad. Många gånger önskar vi vissa beteenden men sätter parallellt upp regler och modeller som inte uppmuntrar nyfikenhet, en miljö där man vågar testa eller faktiskt får prova saker utanför boxen. Många av våra styrande regelsystem har som målsättning att styra beteende och resultat för ”transparens och likriktning”, säger Marie Hallander Larsson.

Om Marie kan man tala mycket och länge. Hon är en av våra mest kända och mest meriterade HR-direktörer. Idag är Marie verksam på Akademiska Hus som är ett av landets största fastighetsbolag med fastigheter på orter över hela landet – från Luleå i norr till Malmö i söder. 

  • En av framtidens viktigaste egenskap tror jag är just ett nyfiket förhållningssätt. Att vara nyfiken handlar om att både våga fråga och att ifrågasätta ”gamla” sanningar och arbetssätt men också att omsätta det till lärande, utveckling och kanske något nytt. Det innebär inte bara att man läser böcker, artiklar och lyssnar på poddar utan också vågar diskutera och utmana tankar och funderingar tillsammans med andra. Att man vågar göra. Begreppet psykologisk trygghet kommer väl till pass här!, säger Marie.

Det är lätt att i rekryteringssammanhang stanna vid kompetenser, något man har och som är värdefullt givet där och då. Marie menar att det synsättet inte kommer att räcka. Att ständigt utveckla sina kompetenser i takt med vad som händer i omvärlden kommer att vara avgörande. Att ha en inneboende kraft som nyfiket riktar hjärnan och hjärtat som en målstyrd robot mot saker som utmanar det invanda och kända. Att också våga utmana den kompetens man har för att möta en ny framtid. Det handlar om att hålla sig anställningsbar. 

  • Jag tror attityd och förhållningssätt är viktigare än diplomen man fått från alla utbildningar. Kunskap är bra men Kunna-Skapa är ännu bättre – kompetens blir bara till om man faktiskt gör något av den kunskap man har, säger Marie.

Att vara nyfiken innebär stora krav på individen; du måste vara duktig på att ställa frågor, att analysera, att hitta information men framförallt också på att interagera med andra. Saker som såklart går att aktivt träna på men som också sätter modet att våga prova och att lära på prov.

  • För mig är det framtida egenskaper jag letar efter. Med ett nyfiket team behövs inte så mycket kurser och uppstyrda aktiviteter – saker kommer ständigt att hända, ifrågasättas, diskuteras, masseras.  Ett nyfiket förhållningssätt innebär också att allas åsikter och funderingar har betydelse, att man har ett team där man faktiskt lyssnar och bemöter, avslutar Marie. 

Om Marie Hallander Larsson
Marie Hallander Larsson är idag HR-direktör på Akademiska Hus och styrelseledamot i Commitment Search. Marie har arbetat i mer än 25 år i ledande befattningar inom HR. Hon har arbetat i många olika typer av  organisationer såsom Pharmacia, Scandic Hotels, Wedins, Posten, Swedbank och Försäkringskassan. Marie har dessutom bred erfarenhet av styrelsearbete,  bland annat från Samhall AB, Svenska Ridsportförbundet, Vapiano Restauranger, Academic Communication och i Svevia AB.