Caroline Falconer

Nya krav på framtidens jurister

Datum:

|

Inom juristbranschen är god juridisk kunskap och metod en hygienfaktor. Så har det varit länge och den senaste tidens utveckling kommer inte att förändra det. Däremot ställs idag än större krav på att jurister ska ha gott självledarskap, kunna leda projekt och kunna prioritera rätt, säger Caroline Falconer, generalsekreterare vid SCC Skiljedomsinstitut.

– Juristens arbetslandskap genomgår nu en starkare förändring än på mycket lång tid och vi ser att den senaste teknologiska utvecklingen redan har börjat omforma juristbranschen. Många rutinmässiga uppgifter kan nu effektiviseras genom digitala verktyg vilket frigör tid och skapar möjligheter för jurister att fokusera på mer komplexa och dessutom roligare uppgifter, säger Caroline Falconer.

I takt med den ökande globaliseringen blir förmågan att navigera i internationella juridiska frågor och att kommunicera effektivt över gränser alltmer avgörande. Att behärska juridisk engelska på en hög nivå blir en klar konkurrensfördel när affärer och tvister ofta sträcker sig över nationsgränser.

– När vi betraktar arbetsmarknadstrenderna i stort, ser vi också en ökande efterfrågan på förmågan att översätta juridiska insikter till affärsmässiga framgångar. Detta innebär att jurister idag behöver kunna fungera som strategiska rådgivare och samtidigt förstå de affärsmässiga realiteterna i en alltmer komplex och globaliserad ekonomi, säger Caroline.

För att förbereda kommande generationer av jurister är det väsentligt att juristutbildningar tar ett helhetsperspektiv. Caroline menar att det är viktigt att inte bara fokusera på den rena juridiska kunskapen, utan att också integrera färdigheter som självledarskap, projektledning, ekonomi, effektiv kommunikation och digital kompetens. Utbildningarna bör också främja en kreativ och kritisk tänkande inställning för att rusta studenterna att lösa de komplexa problem som juristerna kommer att stå inför.

– När jag blickar framåt landar jag i att juristbranschen är dynamisk och ständigt föränderlig. Framgångsrika jurister kommer att vara de som kan anpassa sig till teknologiska och globala förändringar samtidigt som de behåller den kritiska juridiska skickligheten och adderar en mängd tvärfunktionella kompetenser som stärker deras förmåga att vara strategiska rådgivare och affärspartners, avslutar Caroline Falconer.

Om Caroline Falconer
Caroline är generalsekreterare för SCC Skiljedomsinstitut. SCC Skiljedomsinstitut tillhandahåller en neutral, oberoende och opartisk mötesplats för tvistlösning i kommersiell verksamhet och verksamheten bidrar årligen till att lösa närmare 200 tvister mellan parter från ca 40 olika länder. 

Caroline Falconer är även en av grundarna av SWAN (Swedish Women in Arbitration Network), har varit styrelseordförande för Sveriges Bolagsjurister och är styrelseledamot i Commitment Search och Institutet mot Mutor. Hon har bakgrund som advokat och senior bolagsjurist. Caroline har en LL.M. cum laude från Stockholms universitet och en LL.M. i internationell tvistlösning från King’s College London.