Ny lönestatistik för HR-professionen i samarbete med Sveriges HR Förening

Datum:

|

I flera år har vi på HR Commitment tagit fram lönestatistik för olika yrkeskategorier såsom bolagsjurister, compliance officers och dataskyddsspecialister. Nu har vi också gjort det inom HR i samarbete med Sveriges HR Föreningen.

Lönestatistik ger en bild av hur förutsättningarna ser ut i enskilda branscher och kan uppvisa såväl trender som eventuella orättvisor. Kunskap om löneläget är en förutsättning för att kunna sätta en marknadsmässig lön som engagerar och motiverar medarbetarna. Dessutom är kan det många gånger vara intressant att jämföra löneläget i förhållande till andra yrkesgrupper.

Totalt är det 1 168 personer, samtliga medlemmar i Sveriges HR Förening, som har svarat på enkäten, 435 personer från offentlig sektor och 733 från den privata sektorn.

– Vi är väldigt stolta och glada över det samarbete som vi nu inlett med Sveriges HR Förening. Vi hittar mycket intressant i statistiken men för var det mest överraskande att en så stor del av de svarande angett att de sannolikt kommer att söka nytt jobb inom de närmaste två åren och att högre lön är den största enskilda faktorn för att söka nytt jobb”, säger Erik Karlsson, vd på HR Commitment.

Lönestatistiken hittar du på Sveriges HR Förenings hemsida.