Nu kommer de mjuka värdenas revansch

Nu kommer de mjuka värdenas revansch!

Datum:

|

”Det blir allt vanligare att utse någon som är ansvarig för företagskulturen. Head of Culture eller Director of Passion som det stod på mitt visitkort på Clarion. Det må hända vara flummigt, men att styra och premiera mjuka värden är det mest välinvesterade ett företag kan göra! Relationer, förtroende, kompetens, kreativitet och engagemang är mjuka värden av vital vikt för verksamhetens resultat, men de är svåra att styra och mäta på ett relevant sätt. Motsatsen är hårda värden såsom produktivitet, omsättning, vinstmarginal och lönsamhet. Dessa kan mätas och därmed styras på ett mer konkret sätt. Men glöm aldrig en sak, mjuka värden skapar hårda värden. Fakta beskriver men känslor säljer. Allt som är skapat är skapat av människor – det är inte skapat av pengar.”

Det säger Linda Hammarstrand, en av Sveriges främsta experter på hur man utvecklar en attraktiv företagskultur som stärker både varumärket och resultatet. Här svarar hon på våra frågor om hur man konkret kan göra för att lyfta sina kollegor och arbeta tillsammans – inte bara samtidigt.

Du har en bakgrund inom Stena-sfären och Clarion Hotel. Vad jobbar du med idag?
Jag driver mitt eget företag Culture Academy där jag hjälper organisationer att ta små steg i rätt riktning för att skapa ett starkt varumärke. Ett starkt varumärke byggs inifrån via företagskulturen. Employer branding har blivit ett modeord men det handlar om att du ska ha en stark företagskultur där värderingar får ta plats på riktigt och där värderingarna blir ett verktyg för organisationer att kunna ta sig dit de vill. Produkter bygger inga varumärken – det gör människorna som jobbar där. Det är de mjuka värdena som skapar resultat.

I gig-ekonomin där människor roterar snabbare måste vi vara bättre på att sälja in oss som organisation. Den som kommer lyckas bäst med att attrahera framtidens talanger är den som kan beskriva hur vi gör saker här, vår kultur, på ett övertygande sätt. Kultur betyder att odla på latin. Frågan är vad odlar ni i er organisation och i ert team? Vad är det ni önskar ska växa sig starkt där?

Vad menar du med att värderingarna ska få ta plats på riktigt?
Ett värdeord är ett beteende. Det är ett tillstånd som vi vill försätta våra medarbetare i. Vi vill att de ska vara mer omtänksamma, eller mer nyfikna, eller vad man nu har för värderingar. Gör om alla era fina värdeord till verb. Inget handlar om definitioner av orden utan om hur värdeorden skapar beteenden. När jag läser mina kunders värdeord så genom’attar jag. Vi ska utveckla våra medarbetare genom att… Vi ska skapa omtanke genom att… Om man inte kan säga något konkret så har man inga tydliga värdeord. Låt värderingarna bli ett verktyg i organisationen – sättet vi arbetar på. Jag har ett eget verb – genom’atta. Jag genom’attar allt. Strategin, värdeorden, allt. Vi ökar våra intäkter genom att… Vi hittar framtidens talanger genom att…

Jag har en fråga som är relevant på varje anställningsintervju: ”Hur blir man hjälte här?” En hjälte blir man självklart när man lever värderingarna. En hjälteinsats ska inte förknippas med en siffra utan med ett önskvärt beteende. Då får värderingarna ta plats på riktigt.

Hur gör man för att ta de små stegen i rätt riktning mot ett starkt varumärke?
Allt börjar med att man på riktigt bestämmer sig för hur man vill upplevas. Jag har studerat på Disney Institute. En av lärarna sa en sak som har fängslat mig: ”It’s all about the details, because it’s the details that make the product.” Fokusera på små saker som skapar upplevelsen och gör dem varje dag.

Om vi till exempel brukar gå till en restaurang för att det alltid är så bra där – varför är det så bra? Jo för att de fokuserar på just små saker. Allt ifrån hur de tar emot oss i dörren till nicken och blicken som avväpnar hela kökänslan. Jag känner mig väntad och välkommen. Den lilla gesten där de skriver en hälsning på kvittot, ”lycka till på mötet”, eftersom de har haft en dialog med oss och vet att vi ska på ett möte. Det som fängslar oss med detaljer är att det sänder signalen att en människa har brytt sig. Vi älskar människor som bryr sig. Säkra alltid de små sakerna – postit-lappen, sms:et, morgonkramen. Alla de små sakerna skickar ut värdefulla signaler. Skillnaden mellan att bry sig och att inte bry sig är kusligt stor. Det finns ingen plats för ledare och medarbetare som inte bryr sig idag.

Du brukar likna arbetsplatsen vid ett stafettlag. Vad menar du med det?
Ett bolag är ingen one man show. Vi måste arbeta tillsammans – inte bara samtidigt. En arbetsplats är som ett stafettlag där varje medarbetare har huvudrollen på varsin sträcka, alla servar. Framgången vilar i överlämningarna till nästa kollega som tar vid. Tänk dig att receptionisten på hotellet hälsar: ”Välkomna, ni checkar in lite sent. Har ni ätit? Jag vet att Pelle i baren har sparat våra två bästa bord.” Vi ska lämna över så att nästa medarbetare kan starta på bästa möjliga vis. På norska säger man att man ”framsnackar” varandra. Det är motsatsen till att baktala.

Det är stor skillnad på att känna varandra och att känna till varandra. Gå till jobbet för att vara lite mer intresserad än att vara intressant. Hur framsnackar ni varandra? Hur kan du framsnacka nästa kollega som tar vid? När vi vet vad våra kollegor gör och vilket värde de tillför så kan vi rekommendera dem. ”Nästa gång vi har lunch, får jag bjuda med Carl, ingen kan förklara vårt fakturasystem bättre än han.” Vårt dopamin börjar spruta när vi rekommenderar andra. Det är därför som stafetten funkar så bra – den skapar arbetsglädje.

Hur kan man starta stafetten i ett vanligt företag?
Sätt er ner och ventilera två frågeställningar: Vem servar du? Den listan blir snabbt lång för var och en. Nästa fråga är: Vem servar dig? Här märker alla att de är många kollegor som de inte klarar sig utan. Då förstår man det här är inte är en one man show. Vissa startar, andra utför, några slutför. Var och en har en sträcka i stafetten, där det finns en förväntan på en kollega. Då finns det per definition också ett värde, så sätt förväntningarna. Vad ska respektive kollega i teamet bidra med för att ni ska nå ert kollektiva mål? Det är roligt att jobba när det finns en förväntan.

När människor känner sig värdefulla börjar vi göra vanliga saker ovanligt bra. Då börjar vi gå ifrån att ha medarbetare till att ha medansvariga.

Vilka effekter tror du att coronakrisen kommer att få på arbetslivet?
Våra anställningsformer kommer inte att se likadana ut. Organisationer som har sagt upp många medarbetare kommer inte fastanställa lika många igen, många kommer att återanställas i en annan anställningsform. Gig-ekonomin kommer från början från musikbranschen där folk gjorde ett kort gig och delade på intäkterna. Idag finns det stora databaser som gör det möjligt för gigarna att blomstra, såsom Taskrunner. Det fick sitt fäste efter finanskrisen 2008 i USA. Förra året var 85 procent av alla nytillsatta tjänster i USA tillfälliga anställningar. Motsvarande siffra i Sverige var nio procent. Jag är övertygad om att vi kommer att se mer av gig-ekonomin i Sverige där vi kanske anställer folk på 48 månader. Man kan vända på myntet: Vi vill nog inte vara anställda längre än 48 månader.

Vi måste rusta organisationerna för att kunna ta emot nya medarbetare mycket snabbare. Vi måste krympa avståndet från nyanställd till självgående resurs då människor inte kommer att stanna lika länge som förut. När jag jobbade på Clarion Hotel hade majoriteten av medarbetarna utländsk härkomst. Vi började använda filmer utan ljud som man kunde titta på via QR-koder, allt ifrån repetition av brandgenomgång till hur man skickar sin uniform på tvätt eller ansöker om ledigt. Vi måste göra det lätt att göra rätt.

Vi måste bli bättre på att sälja in oss som organisation. Hur beskriver ni er kultur och beskriver ni den på samma sätt? Lyckan kommer till den som kan konsten att beskriva kulturen.

Kort om Linda Hammarstrand
Linda Hammarstrand har arbetat i över 20 år inom Stena-sfären, där hon bland annat fick till uppgift att levandegöra företagskulturen för Stenas 22 000 medarbetare. Hon har även ansvarat för företagskulturen på Clarion Hotel och satt med i ledningsgruppen. Idag driver Linda det egna företaget Culture Academy och hjälper organisationer att förbättra sin företagskultur. Hon är dessutom en av Sveriges mest anlitade föreläsare om hur man skapar en attraktiv kultur där både kollegor och kunder älskar att hänga. Linda har nyligen släppt sin första bok, ”Passion works”.