Björn Aronsson

Nu byter vi namn!

Datum:

|

HR Commitment blir Commitment Search. Namnbytet träder i kraft den 31 augusti 2023.

– Med ambitionen att fortsätta expandera med stark närvaro i hela Sverige ser vi ett behov av fortsatt utveckling av vår verksamhet. Vi ska bli än tydligare i vårt erbjudande och i vår kommunikation mot såväl befintliga som nya kunder. Vårt nya namn, Commitment Search, beskriver tydligare på vårt löfte till våra kunder och vårt arbetssätt, säger Björn Aronsson, styrelseordförande Commitment Search.

Verksamheten grundades 2002 och har i över 20 års tid stöttat tusentals nöjda företag och organisationer med deras kompetensförsörjningsbehov. Under åren har ännu fler kandidater fått möjlighet att förverkliga sina karriärdrömmar.

Björn Aronsson

Vi är väldigt stolta över vår historia. Vi har gjort bedömningen att namnbytet ger oss ett tydligt incitament att förtydliga hur vi skapar värde för våra kunder. Samtidigt vill jag poängtera att förändringen enbart gäller ett namnbyte. Vi ska fortsätta vara våra befintliga och nya kunders partner när det kommer till executive search och rekrytering, säger Björn Aronson.

Manne Didehvar

För mig känns namnbytet helt rätt och skapar goda förutsättningar för oss att fortsätta utvecklas och växa. Jag upplever namnet som framåtblickande, tidsenligt och särskiljande. Det bästa av allt är att vi kommer att fortsätta med vår fina verksamhet att hjälpa våra kunder med deras kompetensförsörjningsbehov. Jag är väldigt stolt och glad över att ha styrelsens förtroende att leda Commitment Search in i framtiden, säger Manne Didehvar, VD Commitment Search.

Har du behov av en search och rekryteringspartner? Hör av dig – vi hjälper dig gärna!

Följ oss också gärna på Linkedin för att ta del av de senaste nyheterna.

Manne Didehvar, VD
Telefon: 0709-62 75 10
E-post: manne.didehvar@commitmentsearch.se