Nu är resultatet av 2022 års lönekartläggning för Compliance Officer klart!

Nu är resultatet av 2022 års lönekartläggning för Compliance Officer klart!

Datum:

|

Nu är resultatet av 2022 års lönekartläggning för Compliance Officer klart!

Vår förhoppning är att du ska finna resultatet av 2022 års lönekartläggning intressant och att det ska fungera som ett stöd för dig som arbetar som Compliance Officer, t ex i dialogen med din chef och/eller dina medarbetare.

Resultatet av årets lönestatistik visar att lönen generellt sett har ökat jämfört mot löneundersökningen som gjordes 2020
Medellönen i årets undersökning var 77 900 kronor/månad och 72 500 kronor/månad år 2020. Andelen av respondenterna som är nöjda med lönen har minskat något år 2022 jämfört med 2020.
För de respondenter som angett att de bor i Stockholm är lönen högre än respondenter som valt något av de andra alternativen, 82 000 kronor/månad att jämföra med 66 400 kronor/månad.

De främsta orsakerna till att inte söka ett nytt jobb
De tre viktigaste parametrarna för att inte söka ett nytt jobb är enligt respondenterna: Lönen, ledarskapet och företagskulturen.

Efterfrågan på Compliance Officers
Efterfrågan på Compliance Officers fortsätter att vara hög. Ungefär 47% bedömer att antalet medarbetare inom Compliance kommer att öka på sin arbetsplats de kommande 12 månaderna.

Ladda ner lönekartläggningen »