17 planerar att stanna kvar

Medverka i 2023 års lönekartläggning för Dataskydd!

Datum:

|

Tillsammans med branschföreningen Forum för Dataskydd vill vi genom årlig lönekartläggning bidra till att stärka och utveckla yrkesprofessionen för alla som arbetar som dataskydd. Aktuell lönestatistik ger en bild av hur förutsättningarna ser ut och visar på trender, likheter och eventuella skillnader.

Ditt engagemang leder till ökad kunskap om löner, förmåner och arbetsvillkor. Tillsammans kan vi skapa bättre villkor på svensk arbetsmarknad.

Tack för din medverkan!
Commitment Search