Lönekartläggning HR 2019

Medverka i 2022 års lönekartläggning för Compliance Officers!

Datum:

|

Tillsammans med föreningen Compliance Forum vill vi genom årlig lönekartläggning bidra till att stärka och utveckla yrkesprofessionen för alla som arbetar med Compliance. Aktuell lönestatistik ger en bild av hur förutsättningarna ser ut och visar på trender, likheter och eventuella omotiverade skillnader.

Ditt engagemang leder till ökad kunskap om löner, förmåner och arbetsvillkor. Tillsammans kan vi skapa bättre villkor på svensk arbetsmarknad. Du får detta mail för att du har laddat ner föregående lönekartläggning.

Till lönekartläggningen »

Tack för din medverkan!
HR Commitment Executive Search