Lönestatistik för Sveriges bolagsjurister i samarbete med Bolagsjuristernas förening

Datum:

|

Bolagsjuristernas förening

Sedan 2008 har HR Commitment AB i samarbete med Bolagsjuristernas Förening, BJF, tagit fram och presenterat en årlig lönestatistik för Sveriges bolagjurister. Som ett led i att göra undersökningen och statistiken ännu intressantare har vi, tillsammans med BJF, under hösten 2012 tagit fram kompletterande frågor. Syftet med frågorna är att, ur ett bredare perspektiv, skapa förståelse för lönenivåernas betydelse i relation till övriga förhållanden på arbetsplatsen. De kompletterande frågorna kommer att distribueras under början av december 2012 till medlemmarna i BJF samt till andra bolagsjurister som HR Commitment har kontakt med. Resultatet av undersökningen beräknas vara klar under början av 2013.

Vill du ha information om lönestatistiken kontakta vår VD Erik Karlsson 070-779 55 17 eller maila erik@hrcommitment.se.

Läs mer om BJF på deras hemsida www.bolagsjuristerna.com.