17 planerar att stanna kvar

Lönesamtal är inte en förhandling!

Datum:

|

I samband med publiceringen av våra årliga lönekartläggningar får vi ofta frågor om tips och råd inför lönesamtal, både från kunder och kandidater. HR Commitment har därför kontaktat Lennart Hedström som är en av de mest profilerade HR-personligheterna i Sverige och frågat om hans syn på det årliga lönesamtalet.  

Lennart, hur är din samlade erfarenhet och syn på det årliga lönesamtalet?
Efter att ha arbetat i drygt 30 år med lönefrågor, lönesamtal och lönerevisioner förvånas jag över att det verkar finnas en bild av att lönesamtalet har karaktären och innebörden av en löneförhandling.
Om det vore så, skulle ju den lågpresterande men verbale och slipade förhandlaren kunna få en rejäl höjning medan den högpresterande men lite lätt försiktige medarbetaren riskera att få en låg höjning på grund av sin begränsade förhandlingsförmåga.

Nej, lönen sätts inte i själva lönesamtalet utan nivån sätts utifrån den prestation, det resultat, det värde och det agerande som en medarbetare har skapat under det gångna året. Det kräver att den lönesättande chefen har en löpande dialog med berörd medarbetare, så att eventuella korrigeringar kan ske i god tid innan lönesamtalet. Det lämnade lönebeskedet ska inte komma som en total överraskning för medarbetaren (i så fall i positiv riktning).

Vad tycker du att en medarbetare ska tänka på inför sitt lönesamtal med sin chef?
Det absolut viktigaste är att vara väl förberedd och samla ihop sina tankar inför mötet. Men förutom det har jag några tips här nedan som kan vara bra att tänka på.

  1. Var klar över att ditt lönesamtal inte är en förhandling, utan ett samtal som utgör en bekräftelse på din prestation/ditt resultat/ditt beteende och det värde du skapat under det gångna året.
  2. Argumentera just utifrån det värde du skapat, de extra arbetsuppgifter eller projekt du drivit, det extra ansvar du tagit. Alla eventuella privatekonomiska skäl är irrelevanta, eller att någon kollega tjänar mer.
  3. Fundera över vilka övriga valutor som kan ha ett värde, tex medel till kompetensutveckling, fler antal semesterdagar, flexibla arbetsformer etc.
  4. Om du trots allt är missnöjd med utfallet, gå inte från samtalet med en dålig smak i munnen. Fråga istället proaktivt vad du behöver göra annorlunda eller mer av för att förbättra din löneutveckling framåt?

Vilka råd vill du ge till cheferna?
Som chef är det viktigt att vara klar över att man företräder arbetsgivaren. Även om det kan vara utmanande i en lönerevision måste en chef vara lojal mot de förutsättningar som uttalats inför lönerevisionen och förstå att de löften och besked som chefen lämnar gäller. Helhetsbetyget för en lönerevision sätts utifrån den ”svagaste chefens agerande”. Att vara lojal innebär därför i det här fallet att man som chef förväntas sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget. Men förutom det har jag några tips här nedan som kan vara bra att tänka på.

  1. Skyll aldrig på din chef, facket eller ”konjunkturen”. Det är du som chef som behöver ta ansvar för din lönesättning och din lönedifferentiering utifrån det fastställda löneutrymmet.
  2. Var väl förberedd till samtalet, avsätt tid, stressa inte fram ett besked. Kom ihåg att för medarbetaren är det här kanske årets viktigaste samtal, och beroende på hur du förmedlar ditt besked kommer det att förstärka eller försämra motivationen framåt.
  3. Nivån på löneförslaget får aldrig komma som en total överraskning för medarbetaren. Du bör därför löpande under året ha kommunicerat eventuella synpunkter på agerande, prestation, resultat och beteende.
  4. Förtydliga gärna vad du önskar att medarbetaren ska göra mer av, mindre av eller fortsätta med för en mer positiv löneutveckling.

 

Om Lennart Hedström
Lennart Hedström har drygt 30 års erfarenhet av både strategiska och operativa HR-frågor som han undersökt som både HR-chef och VD för flertalet kända företag inom det svenska näringslivet (Swedbank, Postnord och Telia för att nämna några få).Han har även erhållit ett flertal utmärkelser och priser inom Employer Branding. Lennarts senaste åtagande har varit som VD på Trygghetsrådet TRR och han fortsätter att stötta och utveckla företag i frågan om HR, ledarskap, och affärsutveckling – nu som egenföretagare. Lennart Hedström är minst sagt en expert på HR och vi på HR Commitment är väldigt glada över att vi fått ta del av hans insikter.