Lönekartläggning HR 2019

Lönekartläggning HR 2019

Datum:

|

Vi är väldigt stolta och glada över att i samarbete med Sveriges HR Förening kunna presentera 2019-års lönekartläggning för yrkesprofessionen HR. Kunskap om löner och förmåner är viktigt för att stärka och utveckla HR-professionen. Genom ökad transparens om arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter vill vi på HR Commitment gärna bidra till mer jämlika förutsättningar för alla som arbetar med HR, oavsett bransch eller sektor.

Aktuell lönestatistik ger en bild av hur förutsättningarna ser ut och visar trender, likheter och eventuella omotiverade skillnader i hela landet. HR Commitment har under många år tagit fram lönestatistik för olika yrkeskategorier såsom bolagsjurister, dataskyddspecialister, compliance officer  – och från hösten 2020 även inom kommunikation.

– Det som fångar mitt intresse kopplat till resultatet av 2019 års lönekartläggning är att över 40% av respondenterna anger att det är sannolikt att de kommer att söka nytt jobb de närmaste 2 åren och att en positiv löneutveckling skulle kunna få den här gruppen att avstå från att söka sig vidare till ett nytt jobb. Samtidigt kan vi se att fler av respondenterna, 49% inom offentlig sektor och 55% inom privat sektor, anger att de är nöjda eller mycket nöjda med sin lön, jämfört med 2018, säger Manne Didehvar, VD HR Commitment.

Lönekartläggningen HR 2019 laddar du ner här »