Medverka i 2023 års lönekartläggning för dig som verkar inom yrkesprofessionen Dataskydd

Medverka i 2023 års lönekartläggning för dig som verkar inom yrkesprofessionen Dataskydd

Datum:

|

Tillsammans med Forum för Dataskydd vill vi genom årlig lönekartläggning bidra till att stärka och utveckla yrkesprofessionen för alla som är verksamma inom dataskydd. Aktuell lönestatistik ger en bild av hur förutsättningarna ser ut och visar på trender, likheter och eventuella omotiverade skillnader.

Ditt engagemang leder till ökad kunskap om löner, förmåner och arbetsvillkor. Tillsammans kan vi skapa bättre villkor på svensk arbetsmarknad.

Till lönekartläggningen »

Tack för din medverkan!
HR Commitment Executive Search