Lönekartläggning

Lönekartläggning Bolagsjurister 2023

Tillsammans med våra samarbetspartners, Sverige Bolagsjurister, genomför vi årligen lönekartläggningar för bland annat bolagsjurister.

Resultatet av lönekartläggningen ökar transparensen och kunskapen om löner, förmåner och arbetsvillkor för varje berörd yrkeskategori. Aktuell lönestatistik ger en bild av hur förutsättningarna ser ut och visar på trender, likheter och eventuella omotiverade skillnader.

Tillsammans arbetar vi för mer jämlika utvecklingsmöjligheter, kompetens-baserade lönesättningar och sundare arbetsvillkor.

Ladda ner lönekartläggningen

Kanske vill du att vi ska göra en lönekartläggning även för din yrkeskategori? Hör av dig så berättar vi gärna mer!