Manne Didehvar

Ledarrekrytering på g?

Datum:

|

Idag är faktakunskap lättillgänglig bara en knapptryckning bort och ny kunskap kan förvärvas genom en mängd olika kanaler. I en värld där förändring är konstant och komplexiteten ökar räcker det dock inte att sitta inne med faktakunskap. Det är hur den används och appliceras som gör hela skillnaden.

När du vill rekrytera ledare som inte bara kan navigera genom dagens utmaningar utan också forma framtiden gäller det att titta bortom enbart de akademiska meriterna. Det gäller att hitta kandidater som kan visa upp sina tidigare prestationer och visa hur de har omvandlat sin kunskap till verkliga resultat. Framtidens ledare är de som kan hantera komplexa utmaningar, samla och analysera faktakunskap, snabbt fatta (tillräckligt) välgrundade beslut och leda sina team med övertygelse.

Så, vad kan du göra för att bedöma dessa aspekter hos potentiella ledare? Här kommer mina 4 viktigaste tips:

1.     Praktiska exempel
Be kandidaten beskriva hur hen använt sin kunskap och erfarenhet för att lösa verkliga problem och uppnå tydliga mål. Bara genom konkreta exempel blir det tydligt hur personen agerar i olika situationer.

2.     Ledarskapsstil och beslutsfattande
Försök förstå hur kandidaten leder och fattar beslut. Ställ frågor som gör att hen måste beskriva hur befintlig kunskap och erfarenhet används för att påverka positiv förändring och hållbara resultat.

3.     Framtidsinriktat tänkande
Diskutera med kandidaten hur hen ser på framtiden och planerar att tillämpa sin nuvarande kunskap och erfarenhet för att möta kommande utmaningar.

4.     Lärande och Anpassningsförmåga
Utvärdera också kandidatens vilja och förmåga att fortsätta lära sig och anpassa sig till nya situationer och trender. 

På dagens arbetsmarknad är det inte bara faktakunskap i sig som skiljer de bästa ledarna från mängden. Det är förmågan att använda sin kunskap och erfarenhet på ett strategiskt och målinriktat sätt samt viljan och förmågan att ständigt utvecklas och lära nytt. 

Vilka tips har du när det kommer till ledarrekrytering? Dela gärna dina tankar och erfarenheter nedan!