Kvalificerad koncernredovisare till Bantorget Förvaltning AB

Datum:

|

 

Om Bantorget Förvaltning AB

Bantorget Förvaltning är ett helägt dotterbolag till Landsorganisationen i Sverige, LO. Sedan 2014 ligger LOs förvaltning av kapital, fastigheter och affärsverksamheter i en helägd koncern, med Bantorget Förvaltning som moderbolag. I koncernen ingår ett flertal dotter- och intresseföretag.  De direkt ägda dotterbolagen är:

  • Bantorget Egendom, i sig moderbolag för en koncern som förvaltar fastighetsportföljen m.m.
  • Bantorget Finans förvaltar finansportföljen
  • Bantorget Grafiska bedriver tryckeri och grafisk verksamhet
  • Bantorget Redovisning tillhandahåller tjänster inom lönehantering, ekonomi- och telefonitjänster såväl inom som utom koncernen.

Balansomslutningen var 2017 2,2 Mdr kr i Bantorget Förvaltning och i LO-koncernen 4 Mdr.

För mer information om Bantorget Förvaltning besök www.bantorgetforvaltning.se.

Arbetsuppgifter och ansvarsområde

Du kommer bl a självständigt upprätta rapportpaket och ansvara för koncernredovisningen i moderbolaget samt några av underkoncernerna samt upprätta årsredovisningar i dessa. Ett viktigt inslag i arbetet är också att vara delaktig vid köp och försäljningar av bolag samt stötta VD i dotterbolaget Bantorget Egendom i diverse frågor. Till styrelsemöten skickar du styrelsematerial och ansvarar för att ta fram ekonomiska rapporter avseende utfall, prognos och budget. Du kommer vara sekreterare i styrelser, rapportera till koncernchefen samt moderorganisationens ekonomichef. Tjänsten är placerad i Stockholm.

Erfarenhet/bakgrund

Du har sannolikt en ekonomie kandidatexamen och mycket god erfarenhet av koncernredovisning. Kanske har du en bakgrund som revisor, eller arbetar idag inom en koncern med koncernredovisning. Har du erfarenhet från fastighetsbranschen och styrelsearbete är det en fördel. Som person är du analytisk, strukturerad, lösningsorienterad och har lätt för att driva och ta initiativ till nya aktiviteter.

Ansökan

För mer information om den aktuella tjänsten, kontakta Anna Hellström på HR Commitment, telefon 08 650 58 00. Intervjuer kommer att ske löpande, varför vi vill ha din ansökan med CV och ett personligt brev snarast till ansokan@hrcommitment.se.  Märk din ansökan ”Bantorget Förvaltning”.