Tidigare rekryteringar av experter och specialister

Här hittar du ett urval av våra tidigare uppdrag i kategorin Expert-/Specialistroller.

 • Näringspolitisk expert till TechSverige
 • Arbetsmiljöspecialist till Are Sverige
 • Sales Manager Norden Security/Parking till TagMaster
 • Senior Arbetsmarknadsanalytiker till TRR (Trygghetsrådet)
 • Näringspolitisk Expert till TechSverige
 • Handläggare Studier TRR (Trygghetsrådet)
 • IT Security Manager AFRY
 • Utbildningsexpert till TRR
 • Medlemsansvarig till IT & Telekomföretagen
 • CISO till AFRY
 • Branschutvecklare till Transportföretagen
 • Data Protection Manager till AFRY
 • Sakkunnig arbetsmiljö till BRAVIDA Sverige
 • Förhandlare/arbetsrättsspecialist till arbetsgivarorganisationen TMF/Grafiska Företagen i Växjö
 • Sakkunnig ekonomiskt stöd till TRR (Trygghetsrådet)
 • Senior Procurement Manager till Allente
 • Procurement Manager till Allente
 • Energipolitiskt ansvarig till Svenskt Näringsliv
 • Driven förhandlare till arbetsgivarorganisationen Transportföretagen i Malmö
 • Förhandlare/arbetsrättsspecialist till arbetsgivarorganisationen Transportföretagen i Umeå