Tidigare uppdrag inom Ekonomi & Finans

Här hittar du ett urval av våra tidigare uppdrag i kategorin Ekonomi & Finans.

 • Fakbriks Controller till Kronfågel
 • Cost Control till Kronfågel
 • Trader till Sapa
 • Business Controller till Kanal 5/Kanal 9
 • Inköpsansvarig till Niscayah
 • Global ERP Manager till Niscayah
 • Skattechef till Nordea
 • Business Controller till Niscayah
 • Specialist Compensation & Benefits till ICA
 • Koncernredovisare med systemansvar till Sapa
 • Ekonomichef till Personskadereglering
 • Tax Manager till Swedish Match
 • CFO till Niscayah
 • Redovisningschef till Kanal 5
 • Koncernredovisningsekonom till Securitas Systems
 • Controller till Lidingö Stad
 • Redovisningsansvarig till Sapa
 • Group Controller till Swedish Match
 • Business Controller till Securitas Systems
 • Redovisningsekonom till International IDEA
 • Tax Manager till Swedish Match
 • Financial Controller till Europ Assistance
 • Management Assurance till Securitas koncernstab
 • Controller till Securitas koncernstab
 • Koncernredovisningsekonom till Loomis
 • Controller till Tilgin
 • Ekonomichef till moderbolaget på Autoliv
 • Ekonomichef till Larmassistans Teknik
 • Treasurer Banque Invik
 • CFO till Financial Systems
 • Business Controller till Loomis
 • Koncernekonom till Autoliv
 • Cash Management-ansvarig till Securitas Systems
 • Koncernekonom till Securitas Cash Handling
 • Controller Tax and Structure till Securitas Cash Handling
 • Redovisningschef Norden till internationellt bolag
 • Ekonomichef Norden till internationellt bolag
 • Ekonomiansvarig för holdingbolag till Securitas
 • Ekonom för projektledning till kommunalt bolag
 • Group Treasurer till Relacom
 • Fastighetsanalytiker till AP Fastigheter
 • Koncernredovisningsekonom till Securitas Cash Handling
 • Ekonom till Securitas Cash Handling
 • Finanschef till större börsnoterat bolag
 • Internrevisor till Securitas Cash Handling
 • Koncernredovisningschef till Securitas Cash Handling
 • Controller till Securitas Systems i Hong Kong
 • Ekonom till Securitas
 • Ekonomi- och Finansrådgivare till SABO
 • Koncernredovisningsekonom till Securitas
 • Ekonom för arbete med koncernredovisning till Elekta
 • Ekonom för arbete med koncernredovisning till Securitas
 • Person med ekonomichefskompetens till Securitas
 • Redovisningschef till Stockholm Vatten
 • Controller till Securitas
 • Ekonomikonsult till internationell organisation