Tidigare Chefsuppdrag

Här hittar du ett urval av våra tidigare uppdrag i kategorin Chefstillsättningar.

 • Biträdande generalsekreterare till SCC Skiljedomsinstitutet
 • Divisionschef till ARE Sverige
 • Arbetsmiljöchef till BRAVIDA Sverige
 • VP Ethics & Compliance till Skanska Group
 • Energipolitiskt ansvarig till Svenskt Näringsliv
 • Marketing Director till TagMaster
 • Chefsjurist till TRR Trygghetsrådet
 • Chefsjurist till Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar
 • Kommunikativ förhandlingschef till ICA Gruppen
 • Senior Risk Manager till Telia Finance
 • Chief Compliance Officer till Telia Finance
 • Sales Manager Norden till TagMaster
 • CFO till North net connect
 • Head of Group Risk Management till stor internationell koncern
 • Director Talent Attraction & Recruitment to ICA
 • Generalsekreterare/VD till Sveriges HR Förening
 • Group Treasurer to Gränges
 • CFO till TagMaster
 • International Sales Manager till TagMaster
 • Investment Manager till Folksam Fastigheter
 • Asset Manager till Folksam Fastigheter
 • Lönechef till Transdev Sverige AB
 • Chef till Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar
 • HR Direktör till Veolia Transport
 • Kategorichef till Cervera
 • Förhandlingschef till ICA Group AB
 • Resultatinriktad och driven personalchef till Svenska kyrkan
 • Affärsutvecklingschef till Imtech
 • HR-chef till museum
 • Chef till affärsområdet Sprinkler på NVS
 • Generalsekreterare till Svenska Celiakiförbundet
 • Filialchef Service till NVS
 • VD till TagMaster
 • Communications manager till Veolia Transport
 • HR-chef, VVS Företagen
 • Chef IT-revision, Vattenfall
 • Teknisk chef till Veolia Transport
 • Förhandlingschef till ICA
 • Försäljningschef till Value Tree
 • Chefsjurist till VVS Företagen
 • Regional HR Manager to Rezidor
 • Director Finance & Administration till NIR
 • Rekryteringschef till ABB
 • Arkivchef till Nordiska museet
 • VD till Familjens jurist
 • HR-chef till Nordiska museet
 • HR Manager till ICA
 • Personalchef till Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa
 • Chefsjurist till LÖF
 • Redovisningschef till Kanal 5
 • Chef Insurance Risk Management till ABB
 • Affärschef till Zemrete
 • Chief of Operations till Niscayah Group
 • Skattechef till ABB
 • Affärsområdeschef till Niscayah
 • Global ERP Manager till Niscayah
 • Skattechef till Nordea
 • Ekonomichef till Personskadereglering
 • Affärsområdeschef till Niscayah
 • Tax Manager till Swedish Match
 • CFO till Niscayah
 • Natur- och parkchef till Lidingö Stad
 • Upphandlingschef till SL
 • Redovisningschef till Kanal 5
 • Country Manager till Opto International
 • HR-chef till Setterwalls Advokatbyrå
 • Personalchef till AP Fastigheter
 • HR-ansvarig till Jones Lang Lasalle
 • Chef Fastighetstransaktioner till AP Fastigheter
 • Avdelningschef till Lidingö Stad
 • HR-chef till Veolia Transport Sverige
 • HR Manager till Securitas
 • Chefsjurist till Lawson
 • Ekonomichef till Larmassistans Teknik
 • Chefsjurist till Dometic
 • Region Manager based in Hong Kong to Securitas Systems
 • Redovisningschef Norden till internationellt bolag
 • Personalchef till Tilgin
 • Ekonomichef Norden till internationellt bolag
 • Chef Administration till Adoptionscentrum
 • Chef internationellt utvecklingssamarbete till SSI
 • Group Treasurer till Relacom
 • Utvecklingschef till SL
 • Talent Manager till Securitas Systems
 • Personalchef till Advokatfirman Foyen
 • Chef Utlandsverksamhet till Adoptionscentrum
 • Chef Förmedlingsverksamhet till Adoptionscentrum
 • Finanschef till större börsnoterat bolag
 • Koncernredovisningschef till Securitas Cash Handling
 • Chef Kommunikation till Adoptionscentrum
 • Informationschef till Statens Strålskyddsinstitut
 • Försäljningschef till Océ
 • Chef till Apoteksakademin Distrikt inom Apoteket
 • Marknadschef till TDC Internordia
 • Redovisningschef till Stockholm Vatten
 • HR-chef till Connex Sverige
 • Styrelseledamot till Medilab