Commitment Search - Interimskonsult

Interim – en affärskritisk roll under en begränsad tid

Ett interimsuppdrag är alltid en relation mellan tre parter, arbetsgivaren, konsulten som genomför uppdraget och Commitment Search. Att tillsätta en interimskonsult behöver gå snabbt men vi vet att hastigheten aldrig får gå ut över kvaliteten.

Tillsammans säkerställer vi att vi möter de behov som uppstår i verksamheten på ett så snabbt, effektivt och kvalitativt sätt som möjligt.

Behöver du stöd att hitta en interimskonsult?

Vi skräddarsyr varje uppdrag för att med kort varsel hitta en interimskonsult som har den kunskap och erfarenhet du och din verksamhet behöver.

Genom vårt stora nätverk hjälper vi dig att hitta en perfekt matchning.

Hör av dig – vi hjälper dig gärna!

Rollen som interimskonsult

Redan från första dagen förväntas du som interimskonsult ta stort ansvar och egna initiativ. Du kommer ofta in i verksamheter där din kunskap och erfarenhet är avgörande och tidshorisonten snäv.

Många av våra uppdrag är inte publika. Hör därför gärna av dig till oss om du är intresserad av att arbeta som interimskonsult genom oss på Commitment Search.

Commitment Search - Interimslösningar