Integritetsskyddspolicy

Datum:

|

På HR Commitment skyddar vi kandidaters personuppgifter enligt gällande lagstiftning och använder uppgifterna för att matcha kandidater till nya arbeten. HR Commitment behandlar inte personuppgifter utan kandidaters samtycke.

Har du frågor gällande vår integritetsskyddspolicy får du gärna vända dig till Anna Hellström anna.hellstrom@hrcommitment.se.

 

De personuppgifter vi hanterar på HR Commitment

 Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt , kan användas för att identifiera en fysiskt levande person. 

Personuppgifter du som kandidat lämnar till oss

När du spontant skickar din cv och personliga brev till oss för att finnas med i vårt kompetensnätverk, eller när du söker en specifik tjänst, har du lämnat personuppgifter till oss. Detta inkluderar även betygshandlingar, mailadresser och andra handlingar du har valt att skicka till oss. 

Personuppgifter vi samlar in

Det förekommer att vi också behandlar personuppgifter i form av resultat från personlighetsanalyser och begåvningstester, som genomförts i samband med en rekryteringsprocess. Går du vidare i en rekryteringsprocess så är ett av de sista momenten referenstagning, och vi behandlar då även de personuppgifter dina referenser lämnat till oss. 

De ändamål vi behandlar dina personuppgifter för

För att kunna matcha dig mot de rekryteringsuppdrag vi arbetar med behandlar vi dina personuppgifter. Samtycke är den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter. Utan ditt samtycke raderas dina personuppgifter hos oss efter avslutad rekrytering i de fall du har sökt en specifik tjänst.

När du genomför personlighetsanalyser och begåvningstester görs det också efter ditt uttryckliga samtycke.

Vem/vilka som kan få tillgång till personuppgifterna

Dina personuppgifter hanteras i första hand av HR Commitments rekryteringskonsulter. Dina personuppgifter behöver dock ibland delas med andra. Ingår du i en rekryteringsprocess kan dina personuppgifter, efter ditt samtycke, delas med vår rekryterande kund. De av våra leverantörer som kan komma att dela dina personuppgifter, t ex IT-leverantör och testleverantör, har vi tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med.

Hur länge vi sparar dina handlingar

För att kunna leva upp till våra åtaganden gentemot dig som kandidat sparar vi dina personuppgifter i tre år efter att du lämnat ditt samtycke. Väljer du att återkalla ditt samtycke dessförinnan raderas dina personuppgifter, under förutsättning att HR Commitment inte är skyldiga att spara dina personuppgifter i enlighet med gällande lag, förordning och myndighetsbeslut. 

Dina rättigheter

Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter och att begära radering av dem. Du har också rätt att återfå de personuppgifter du har lämnat till oss.