Manne Didehvar

Framgångsrik rekrytering kräver strategi!

Datum:

|

Vi vet att många verksamheter har svårt att hitta rätt kompetens. Den pågående kompetenskrisen gör att företag och organisationer över hela landet tävlar om samma högkvalificerade specialister. I den rådande lågkonjunkturen får vi många förfrågningar om att hjälpa till med interim konsulter men även rekryteringar av olika slag. För många verksamheten är det en utmanande tid och det är, som alltid, av största vikt att hitta passande matchning mellan kandidat och uppdragsgivare som är rätt både idag och långsiktigt.

– Vi på HR Commitment har lång erfarenhet av vad som krävs för att nå en framgångsrik rekrytering i dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad. Konkurrensen om talanger är större än någonsin och många roller har blivit betydligt mer komplexa. Rekryteringsprocessen kräver både noggrann förberedelse och snabba beslut för att inte förlora talanger till konkurrenterna, säger Manne Didehvar, vd HR Commitment.

Att attrahera de bästa kandidaterna handlar i första hand om att förstå deras drivkraft och behov. Vi vet att empatiskt ledarskap, goda utvecklingsmöjligheter och mänsklig arbetsmijlö blir allt viktigare eller kanske till och med avgörande för kandidaternas val av en ny arbetsgivare. Många verksamheter har förstått vikten av detta och säljer rollen och verksamheten på bästa möjliga sätt.  Det gör att de redan skapat en fördel gentemot sina konkurrenter. Att presentera varumärket, rollen, verksamheten, ledarskapet och företagskulturen på ett öppet, ärligt och transparent sätt är en av de viktigaste parametrarna i en solid rekryteringsprocess. För en lyckad matchning är det också viktigt att förstå kandidatens behov när det kommer till ledarskap, utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

– En rimlighet i vad man kan förvänta sig är viktig från båda parter, det lägger grunden för en framgångsrikt och långsiktig relation. Vi på HR Commitment strävar alltid efter att leverera bästa möjliga matchning. Vår djupa branscherfarenhet och förståelse för såväl arbetsgivare som kandidat ger oss en unik förmåga att parera utmaningar och undvika misslyckade matchningar. Under åren har vi byggt upp ett omfattande nätverk av talanger och specialister som gör att vi snabbt kan identifiera de bästa kandidaterna och fokusera på långsiktig framgång, säger Manne.

Hur ser du på dagens kompetensbrist och rekryteringsutmaningar? Vilka är de mest avgörande faktorerna för en lyckad rekrytering och hur har du och din verksamhet hanterat den ökande konkurrensen om talanger?

Behöver din verksamhet hjälp med att hitta er nästa interimkonsult eller stöd i rekryteringsprocessen? Hör gärna av er, vi hjälper gärna!

Manne Didehvar, vd HR Commitment
Telefon: 0709-62 75 10
E-post: Manne.didehvar@hrcommitment.se