Fortsatt stor diskriminering på arbetsmarknaden

Fortsatt stor diskriminering på arbetsmarknaden!

Datum:

|

Att få in en fot på arbetsmarknaden är inte alltid det lättaste. Speciellt för ungdomar och personer utan arbetslivserfarenhet kan det vara en tuff utmaning. Det senaste året som har varit präglat av en pandemi och en stigande arbetslöshet har inte heller gjort det lättare på arbetsmarknaden. Chanserna försämras ytterligare om du inte kan det svenska språket och enligt en ny studie från IFAU, Institutet för arbetsmarknad och utbildningspolitisk utvärdering, så blir personer med arabiskklingande namn fortsatt diskriminerade på arbetsmarknaden.

Författarna till rapporten Gigjobb ingen dörröppnare för invandrare, har skickat fiktiva jobbansökningar till arbetsgivare inom service-, omsorgs- och försäljningsyrken med en blandning av svenskklingande- och arabiskklingande namn. Resultatet var häpnadsväckande. De ansökningar som gjordes med ett arabiskklingande namn fick svar i endast 10 procent av fallen. Resultatet blev detsamma oavsett om personen hade tidigare arbetslivserfarenhet från ett traditionellt jobb, ett gig-jobb eller om personen hade varit arbetslös det senaste året. Ansökningarna som gjordes med ett svenskklingande namn fick däremot svar i hela 21 procent av fallen, om de hade erfarenhet från ett traditionellt jobb, och i 17 procent av fallen om de hade varit arbetslösa det senaste året. Det svenskklingande namnet vägde alltså tyngre än tidigare arbetslivserfarenhet.

Diskussionen och argumentet om gig-jobb som en dörröppnare på arbetsmarknaden för personer utan svensk bakgrund, verkar enligt studien inte stämma. Lena Hensvik, en av de två rapportförfattarna, kommenterar resultatet från studien.

– Graden av etnisk diskriminering är fortsatt hög på den svenska arbetsmarknaden. Det är också tydligt i vår studie att ett gig-jobb inte verkar spela någon större roll för personernas chans att gå vidare och få ett ordentligt fotfäste på arbetsmarknaden.

Hur vänder vi det? Och vilken roll har HR- och rekryteringsbranschen för att motverka diskrimineringen?

Manne Didehvar, VD för HR Commitment som är en arbetsmarknadsaktör med fokus på executive search och rekrytering av chefer och specialister, har mycket att säga om utvecklingen och utmaningarna på dagens arbetsmarknad. Att skapa mångfald på arbetsmarknaden har alltid varit en av hans hjärtefrågor.

– Resultatet av den här studien är faktiskt mycket bekymmersamt. Personligen trodde jag att vi hade kommit längre genom att fokusera på kompetensrekrytering istället för att stirra oss blinda på icke relevanta attribut. Resultatet av IFAUs studie Gigjobb ingen dörröppnare för invandrare innebär att vi som arbetar inom rekrytering även fortsatt har ett stort ansvar för att förebygga all typ av diskriminering på arbetsmarknaden, avslutar Manne Didehvar.

Läs gärna mer här: Gigjobb ingen dörröppnare för invandrare