Björn Aronsson

Företag och organisationer behöver modiga chefer och medarbetare som vågar utmana och tillåter sig själva att utmanas

Datum:

|

Björn Aronsson tillträdde tjänsten som vd för Mediekompaniet i april 2023. Han har lång erfarenhet från branschen och kommer närmast från en roll som vd på Airtime. Det är de erfarenheterna som han nu tar med sig till Mediekompaniet vars erbjudande kretsar kring print, digitalt och content marketing.

  • Jag tycker att Mediekompaniet har ett fantastiskt erbjudande med många starka titlar och ett mycket attraktivt digitalt erbjudande. Vi har en mycket spännande resa framför oss och de kompetenser som jag ser kommer efterfrågas framåt är kombinationen marknads- och försäljningsegenskaper och teknisk kunskap. Att se kundens behov samtidigt som du inte begränsar dig utan vågar utmana både bolaget du arbetar för men även din kund blir allt viktigare, säger Björn. 

Enligt Björn Företag och organisationer behöver modiga chefer och medarbetare som vågar utmana och tillåter sig själva att utmanas. Starka team byggs bäst med individer som drivs av att både ta och ge ansvar, både för sin egen insats men även för sina kollegor eller underställda medarbetare. Mediekompaniet värdesätter att den som leder teamet är tydlig och har en god förmåga att lyssna. 

  • För mig är det viktigt att vi alltid utvärderar om det finns någon internt som skulle vara redo för en annan roll innan vi går ut och rekryterar externt. Jag rekommenderar dock att man anlitar en extern expert som second opinion. Det är oerhört viktigt att utvärdera kandidaterna noggrant, en felrekrytering kan bli mycket kostsam och tidskrävande. En annan sak som är viktig är att tänka i flera steg framåt, dvs att fundera på hur rollen kan förändras efter hand eller i takt med att landskapet som verksamheten opererar i rör på sig, avslutar Björn.

Om Björn Aronsson
Björn Aronsson är styrelseordförande i Commitment Search och har över 20 års erfarenhet av media och kommunikation i ledande positioner på olika nivåer. Idag arbetar Björn som vd på Mediekompaniet och dessförinnan som vd för Airtime.