Färre kandidater hoppar av en rekryteringsprocess där företaget har ett starkt arbetsgivarvarumärke

Färre kandidater hoppar av en rekryteringsprocess där företaget har ett starkt arbetsgivarvarumärke

Datum:

|

,

”Your employer brand is what your employees and candidates believe and say about your company, and it’s critical to attracting and retaining top talent.” – J.T. O’Donnell, CEO på WorkItDaily

Vill du locka till dig kvalificerade kandidater och förkorta rekryteringsprocessen? Då är det dags att börja arbeta med ditt arbetsgivarvarumärke. Läs vidare för att ta reda på hur ett starkt arbetsgivarvarumärke kan påverka din företagsrekrytering på ett positivt sätt.

På HR Commitment arbetar vi aktivt med search när vi startar en rekryteringsprocess. När vi kontaktar vårt nätverk av kandidater märker vi ofta att det finns ett större engagemang när det gäller tjänster som rör kunder som aktivt har arbetat med sitt arbetsgivarvarumärke. Det innebär att företaget har arbetat med sin företagskultur, sitt ledarskap och medarbetarskap på ett hållbart sätt.
Tänk dig påverkan ett starkt ambassadörskap bland alla medarbetare och chefer kan ha på både den interna och externa synen på företaget och dess produkter/tjänster.

Mer än bara en högre lön
När en kund till oss har ett starkt arbetsgivarvarumärke är det mer benäget att dra till sig kandidater som aktivt söker efter en arbetsplats som kan erbjuda mer än bara en högre lön. Vi märker tydligt hur vårt presentationsarbete ger snabba och positiva resultat i form av att fler kandidater som uppfyller våra kunders kravprofil vill medverka i processen och ”tävla om” den lediga tjänsten. Dessa kandidater är ofta mer engagerade och lojala, och risken att kandidater hoppar av processen blir därmed minimal.
2015 publicerades ”The Power of the Employer Brand”, en studie som undersökte hur ett starkt arbetsgivarvarumärke kan minska kandidatavhopp under en rekryteringsprocess. Enligt studien hade företag med starka arbetsgivarvarumärken en 50% lägre kandidatavhoppfrekvens under rekryteringsprocessen, jämfört med företag med svaga arbetsgivarvarumärken.

Så påverkas rekryteringsprocessen
När ett företag aktivt jobbar med arbetsgivarvarumärket kan det bidra till att förkorta tiden som krävs för att fylla en ledig tjänst. Samtidigt ökar matchningsgraden mellan vår uppdragsgivare och våra kandidater, vilket i sin tur innebär minskade kostnader.

Hur omvärlden uppfattar företagets arbetsgivarvarumärke påverkar i hög grad hur potentiella kandidater ser på ditt företag som arbetsplats. Ett starkt arbetsgivarvarumärke kan locka till sig fler kvalificerade kandidater och ha positiva effekter på rekryteringsprocessen, som bland annat att den blir mer tidseffektiv.

En snabbare matchning innebär också att ditt team inte behöver vänta länge för att en ny arbetskollega kliver in och avlastar dem med arbetsuppgifter.
Ett starkt arbetsgivarvarumärke kan alltså vara en viktig faktor för att locka till sig kandidater, göra rekryteringsprocessen mer effektiv och, som J.T. O’Donnell poängterar – att även behålla sina talanger.