Färdigt resultat av 2021 års lönekartläggning för Bolagsjurister!

Färdigt resultat av 2021 års lönekartläggning för Bolagsjurister!

Datum:

|

Sedan 2008 har HR Commitment Executive Search, årligen genomfört en lönekartläggning för bolagsjurister i Sverige i samarbete med Sveriges Bolagsjurister. Resultatet av årets lönekartläggning visar att lönen generellt sett har ökat något jämfört med den undersökning som gjordes för 2020.

Ladda ner lönekartläggningen