Erik Karlsson, VD på HR Commitment, en av huvudtalarna vid korandet av Årets advokatbyrå

Datum:

|

Vid korandet av Årets advokatbyrå den 28 november 2013 var Erik Karlsson, VD på HR Commitment, en av huvudtalarna.

Eriks tal handlade om hur en kompetent advokatbyrå kan ligga i framkant och om kompetensförsörjning på en föränderlig marknad. Han lanserade också ett helt nytt begrepp, kretsloppsrekrytering, som handlade om hur advokatbyråer och bolagsjurister kan ha nytta av varandra i sina rekryteringsprocesser.

Erik Karlsson