Distansarbete – JA, NEJ eller kanske "bero på"?

Distansarbete – JA, NEJ eller kanske ”bero på”?

Datum:

|

Distansarbete Ja eller NejAtt arbeta på distans har blivit mer och mer en självklarhet, speciellt efter pandemin. Det är numera vedertaget att både våra uppdragsgivare och kandidater tar upp frågan i rekryteringsprocessen med oss. Inga av våra kandidater är intresserade av en ny tjänst utan möjligheten till distansarbete vilket oneklingen har sina fördelar.

En klar fördel med distansarbete är den ökade flexibiliteten och friheten i både arbetstider och arbetsplats. Många uppskattar möjligheten att kunna gå upp ur sängen, ta en kopp kaffe och börja jobba. Skönt! Man kan sova längre eller “gå hem” tidigare, men arbetar samma tid.

Toppen! Eller kan det finnas några nackdelar med distansarbete?

Jobbar du på distans blir det svårare att bygga sociala relationer med kollegor och hålla kontakten med dem. Är ni på samma plats, är det enkelt att springa på någon vid kaffeautomaten och byta några ord. Det blir svårare om du sitter hemma.

Å andra sidan möjliggör distansarbete att jobba i en mer avkopplande miljö, som många tycker är mer produktivt. Du störs inte på samma sätt och kan enklare fokusera på ditt arbete. Men du kan också få svårigheter att skilja på arbetstid och fritid.

En nackdel som många chefer upplever är att det är svårt att leda på distans. Det är svårt att ge feedback, och det är svårt att få feedback. Samtidigt som chefen har samma arbetsmiljöansvar.

Och hur blir det med företagskulturen? När de sociala relationerna inte skapas, kollegor emellan och med chefen, finns det överhuvudtaget en företagskultur?
Kort och gott finns det många för- och nackdelar.

Vad tycker du? Distansarbete – JA, NEJ eller bero på?