Välkomna till vår digitala lansering av året lönekartläggning för Bolagsjurister

Välkomna till vår digitala lansering av året lönekartläggning för Bolagsjurister

Datum:

|

Välkomna till vår digitala lansering av året lönekartläggning för Bolagsjurister

Sedan 2008 har HR Commitment i samarbete med Sveriges Bolagsjurister genomfört en stor undersökning av bolagsjuristernas löner och villkor.

Välkomna till vår digitala lansering på fredag 17 mars, kl.15:00-16:00 med Manne Didehvar, VD på HR Commitment.

Vilka är trenderna? Vad betyder erfarenhet i lönekuvertet? Kvarstår skillnaderna mellan kvinnor och män?

Anmälan sker per mail till:
koordinator@sverigesbolagsjurister.se