Danowsky & Partners inleder ett exklusivt rekryteringssamarbete med HR Commitment AB

Datum:

|

För att vi ska kunna möta efterfrågan och fortsätta leverera på den nivå som våra klienter förväntar sig, måste vi rekrytera fler och rätt jurister. Vi behöver personer som stämmer både kompetensmässigt och med vår företagskultur. Dessutom måste de dela vårt starka engagemang. Samarbetet med HR Commitment gör att vi nu, bland advokatbyråerna, har en exklusiv rätt till deras kompetens och rekryteringstjänster. Vi får en bättre träffsäkerhet och kvalitet i rekryteringen, vilket förstås är bra för alla parter, säger Karin Nordborg partner och ansvarig för byråns rekryteringsarbete.

Vi skiljer oss från många av våra konkurrenter genom vår organisation och vårt arbetssätt. Vi har en jämn fördelning mellan äldre och yngre och arbetar i små team. I varje enskilt uppdrag kan vi lämna en personlig och senior rådgivning. En annan skillnad är att alla våra advokater, även de mest uttalade specialisterna, har en bred affärsjuridisk grund. Det är också så våra yngre jurister utbildas. Affärsmodellen är uppskattad av klienterna, vi har tre år i rad utsetts till årets advokatbyrå och i år till Sveriges modernaste byrå, fortsätter Ann Nilsson managing partner på Danowsky & Partners.
Vi är naturligtvis både glada och stolta över att vi fått förtroendet från Ann och hennes kollegor att hjälpa dem att hitta rätt medarbetare, säger Erik Karlsson, VD på HR Commitment. För att undvika intressekonflikter så har vi, de senaste åren, valt att avstå allt rekryteringssamarbete med landets advokatbyråer och i stället fokuserat på bolagsjuristtjänster. Samtidigt har vi fört en dialog med olika byråer för att se om vi kunde hitta en byrå som delar vår syn på samspelet mellan advokatbyråernas jurister och bolagsjuristerna.
Med Danowsky & Partners ser vi en advokatbyrå som vågar kliva fram och utmana men där grundläggande värderingar i frågor som integritet, professionalism, tolerans och respekt också är självklarheter. Rekryteringssamarbetet är inte bara unikt i sitt slag, det ger en bild av en modern advokatbyrå som tar kompetensförsörjningen och HR-arbetet till en, i Sverige, ny nivå. Juristvärlden i Sverige och inte minst i Stockholm är mycket liten och det är många som känner många. Att kunna föra en karriärdialog, vare sig man är delägare eller biträdande, utan att riskera någon ryktesspridning är en självklar och uppskattad del i kontakten med oss. I vår verksamhet är sekretessen kring dem vi möter oerhört viktig, avslutar Erik.

Erik, Ann & Karin

Erik Karlsson, Ann Nilsson och Karin Nordborg