Compliance Officer/Bolagsjurist till Tredje AP-fonden

Datum:

|

Logotyp

 

Om Tredje AP-fonden

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta sitt fondkapital till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå. Fondkapitalet är placerat i en globalt väldiversifierad portfölj bestående av aktier, räntebärande tillgångar och alternativa investeringar som bland annat inkluderar fastigheter och skogstillgångar. AP3s fondkapital per den 31 december 2015 uppgick till 303 miljarder kronor. AP3 är en liten och familjär organisation med 55 anställda. Läs mer på www.ap3.se.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Din roll på AP3 kommer innefatta både arbete som Compliance Officer och bolagsjurist.

Som Compliance Officer har du ett självständigt kontrollansvar för att organisationen följer de lagar och regler som gäller för verksamheten. Du svarar för att det finns interna riktlinjer och instruktioner och att dessa följs. Detta gäller också för de externa leverantörer som fonden anlitar. I arbetet ingår även rollen som ”Whistleblower” och du har ett löpande rapporteringsansvar för eventuella incidenter till CRO, VD och vid behov till styrelsen.

Som bolagsjurist kommer du i huvudsak att arbeta med affärsrelaterad, företrädesvis finansiell, juridik. Du kommer att ge juridiskt stöd och rådgivning, delta i förhandling och avtalsskrivning rörande olika typer av finansiella produkter, som används i AP3s förvaltning. Avtalen och produkterna har internationell prägel och lyder ofta under engelsk lag. Vid behov kommer du att fungera som back up för fondens chefsjurist, men du rapporterar till CRO.

 

Arbetsuppgifterna omfattar:

 • Analysera hur fonden påverkas av såväl svenska som internationella regelverk
 • Tillse att verksamheten implementerar regelverken i tillämpliga delar
 • Tillse att nödvändiga policyer och riktlinjer är upprättade och finns tillgängliga
 • Proaktivt stödja fondens verksamhet avseende regelefterlevnad bland annat i upprättandet av policydokument, riktlinjer och instruktioner
 • Att genom utbildning och diskussioner bidra till en sund kultur och ett etiskt förhållningssätt
 • Identifiera, bedöma och följa upp risker och bristande regelefterlevnad
 • Vara kontaktperson i frågor som rör regelefterlevnad mot myndigheter, motparter och övriga AP-fonder
 • Kontrollera och rapportera regelefterlevnaden till fondens vd och styrelse
 • Allmän bolagsjuridik med fokus på frågor relaterade till internationell värdepappershandel
 • Kännedom om investeringsprocessen inom kapitalförvaltning
 • Erfarenhet av att förhandla ISDA, CSA och GMRA
 • Erfarenhet av att granska fondprospekt
 • Offentlig upphandling
 • Offentlig rätt
 • Whistleblower-funktionen

Erfarenhet/bakgrund

Vi söker dig som efter din juristexamen har runt 5 års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete från fondbolag, bank, värdepappersbolag, advokatbyrå eller liknande, samt tidigare erfarenhet från arbete med compliance-frågor. Kunskaper om internationella regelverk som t.ex EMIR, Dodd Frank, FATCA, AML och MiFID värdesätts. Du utrycker dig obehindrat i tal och skrift på både svenska och engelska. Som person så har du hög integritet, förmåga att prioritera tid och insats och en stor servicekänsla.

Ansökan

För mer information om den aktuella tjänsten kontakta Erik Karlsson på HR Commitment, telefon 070 779 55 17. Intervjuer kommer att ske löpande varför vi vill ha din ansökan med CV och ett personligt brev samt betyg och arbetsbetyg snarast, dock senast 20 juni, till ansokan@hrcommitment.se. Märk din ansökan ”AP3”.