Compliance Officer till PRI

Datum:

|

med fokus på försäkringsrörelsen

 

 

Om PRI

PRI Pensionsgaranti är ett ömsesidigt kreditförsäkringsbolag inom tjänstepensionsområdet, ägt av försäkringstagarna – kundföretagen.

Vår affärsidé är att garantera och administrera pensioner i egen regi. Verksamheten bygger på att företagen ska behålla sitt pensionskapital i verksamheten och själva avgöra hur det används.

Vårt erbjudande omfattar kreditförsäkring, pensionsadministration, aktuariella tjänster, stiftelseadministration, konsulttjänster samt information och utbildning. Vårt försäkringsansvar uppgår till 291 miljarder kronor.

PRI Pensionsgaranti har två helägda dotterbolag, PRI Pensionstjänst och PRI Stiftelsetjänst.

PRI Pensionstjänst tillhandahåller pensionsadministrativa tjänster inom ramen för pension i egen regi.

PRI Stiftelsetjänst är ett värdepappersbolag med tillstånd från Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse. Bolaget tillhandahåller stiftelseadministrativa tjänster och sköter den löpande administrationen för cirka 700 stiftelser.

Vi är  cirka 95 anställda i koncernen och har kontor centralt i Stockholm och Göteborg. Läs mer om PRI här.

Utmaningen

Som ansvarig för funktionen för regelefterlevnad – Compliance Officer –  är du direkt underställd vd och arbetar i nära samarbete med juridik och övriga centrala funktioner. Placeringsort är Stockholm.

I rollen ingår att granska försäkringsrörelsens efterlevnad av gällande rörelselagstiftning samt bolagets interna regelverk och att bistå verksamheten med rådgivning och utbildning inom området. I befattningen ingår också att arbeta med lagstiftningsbevakning och analys i samarbete med bolagets jurister.

Vem är du?

Vi söker dig som har kvalificerad erfarenhet av liknande arbete gärna från annat försäkringsbolag, revisions- eller advokatbyrå eller från Finansinspektionen.  Erfarenhet av Solvens II- och penningtvättsregelverket är önskvärt.

Rollen kräver att du är en person som är strukturerad och noggrann med ett prestigelöst förhållningssätt. I det lilla teamet är alla beroende av varandra varför PRI värdesätter eget driv, stor nyfikenhet, integritet och mycket god samarbetsförmåga. Bolagets organisation och verksamhet innebär goda förutsättningar att utveckla och påverka arbetet inom såväl compliancefunktionen som verksamheten i övrigt. 

Intresserad?

För mer information om tjänsten kontakta rekryteringskonsult Erik Karlsson på HR Commitment på 070 779 55 17. Din ansökan märkt ”Compliance officer  PRI” skickar du, så snart som möjligt, i form av cv, personligt brev, arbetsbetyg och betyg till ansokan@hrcommitment.se.