Chief Compliance Officer till Ikano Bank

Datum:

|

 

Ikano Bank är en internationell bank med rötterna i Småland. Vi är verksamma på nio marknader i Europa med en varierad produktportfölj där vi har fokus på enkla spar- och låneprodukter för privatpersoner, samt säljstödslösningar, leasing och fakturaköp gentemot företag. Ikano Banks vision är att vara banken för de många människorna

Banken befinner sig i en spännande utvecklings- och expansionsfas med fokus på effektivisering och tillväxt. Vi söker nu en Chief Compliance Officer som vill fortsätta att utveckla Ikano Banks compliancefunktion i en internationell miljö.

Som Chief Compliance Officer kommer du att stödja organisationen så att banken lever upp till de krav som ställs av Finansinspektionen och andra myndigheter. Du ansvarar också för att de direktiv och policys som styrelsen fastställer implementeras. Ikano Banks övergripande strategi avseende compliance är ett centralt ansvar där budget, policys och genomförandeprogram är viktiga aspekter av det dagliga arbetet. Complianceenheten är även involverad i frågor som rör banktillståndet och har kontakt med övervakande myndigheter på de marknader vi är aktiva. Complianceteamet supporterar också affärssidan i olika frågor kring exempelvis produkter och produktportföljer.

Att uppmuntra och vidareutveckla en compliancekultur i hela Ikano Bank är en viktig del av arbetet. Som Chief Compliance Officer rapporterar du till styrelsen och VD i banken. Rollen är placerad på huvudkontoret i Malmö/Hyllie.

Är du rätt för Ikano?

Du har ledarerfarenhet samt minst 10 års erfarenhet från arbete i den finansiella sektorn. Som Compliance Officer har du arbetat i minst tre år. Du har sannolikt en akademisk examen i juridik eller annan relevant universitetsutbildning.

Bankens arbetsspråk är engelska och för den här tjänsten krävs det att du hanterar både engelska och svenska flytande i tal och skrift.

Du har hög integritet och kan arbeta både i team och individuellt. Ditt arbetssätt är proaktivt och du har förmågan att entusiasmera och motivera personer i din omgivning. På ett naturligt sätt kommunicerar du på alla nivåer i organisationen.

Intresserad?

I den här rekryteringen arbetar vi tillsammans med HR Commitment. För vidare information eller frågor kring tjänsten, kontakta Peter Melbi, HR Commitment, +46 70891 4837. Skicka din ansökan, med cv och personligt brev, snarast till peter.melbi@hrcommitment.se.