Chefsjurist till Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar

Datum:

|

 

 

Rådgivningsbyrån är en ideell förening som har verkat sedan år 1991. Verksamheten drivs i regi av Caritas, Rädda barnen, Stockholms stift och Svenska Kyrkan och är svensk samarbetspartner till UNHCR. Vi erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning i migrationsrättsfrågor med särskilt fokus på asyl. Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde och driver även som ombud rättsprocesser både nationellt och internationellt. Vi håller föreläsningar i migrationsrättsfrågor, deltar i flyktingdebatten och är med och skapar opinion för en rättssäker asylprocess. Organisationen har tre kärnvärden som illustrerar vilka vi är och som vi uttrycker i våra etiska riktlinjer: engagemang, spetskompetens och laganda. Läs mer om oss här.

Till vårt huvudkontor i Stockholm söker vi nu en chefsjurist.

Utmaningen

Syftet med tjänsten är att medverka till en rättssäker migrationsprocess genom att bidra till att asylsökande och flyktingar har tillgång till adekvat rådgivning och juridiskt stöd samt att bidra till att lagstiftning och tillämpning av lagstiftning säkerställer en rättssäker migrationsprocess.

Som chefsjurist har du det övergripande ansvaret för den juridiska verksamheten. Du handleder och arbetsleder organisationens jurister och agerar stöd och bollplank t ex vid ärendehantering och rådgivning. Påverkansarbete för att säkerställa en rättssäker migrationsprocess, t ex att sammanställa remissvar och att göra mediala uttalanden ingår också i ansvaret. Du förväntas också bidra till organisationens strategiska arbete.

Vem är du?

Du är en kvalificerad jurist med minst tio års relevant arbetslivserfarenhet och mycket god kunskap inom migrationsrätten. Du är en naturlig ledare och skicklig kommunikatör, med förmågan att uttrycka dig obehindrat både i tal och skrift på svenska och engelska.

Intresserad?

För mer information om tjänsten kontakta rekryteringskonsult Erik Karlsson på HR Commitment på 070 779 55 17. Din ansökan märkt ”Chefsjurist Rådgivningsbyrån” skickar du, så snart som möjligt, i form av cv, personligt brev, arbetsbetyg och betyg till ansokan@hrcommitment.se.