Manne Didehvar

Chefer söker medarbetare som kan konsten om ”Good Enough”!

Datum:

|

I dagens arbetsmiljö, där kraven och förväntningarna är höga, är det inte ovanligt att medarbetare känner sig pressade att leverera perfektion. Men vad om jag berättade att tillsättande chefer som vänder sig till oss på Commitment Search för sitt rekryteringsbehov faktiskt efterfrågar medarbetare som kan behärska konsten om ”Good Enough”?
Att vara tillräckligt bra betyder att ha förmågan att prioritera , balansera kvalitet
och effektivitet vilket är en efterfrågad egenskap hos kandidater. Här är
det några tankar om varför chefer värdesätter denna förmåga och hur medarbetare kan utveckla den.

Prioritering, effektivitet och tidsstyrning:
En av de främsta anledningarna till att chefer uppskattar medarbetare som behärskar ”Good Enough” är att det främjar effektivitet och tidsstyrning. Att kunna bedöma när det är tillräckligt och när det är dags att slutföra en uppgift sparar tid, resurser och pengar. Chefer ser positivt på medarbetare som kan prioritera och fokusera på det som verkligen betyder mest, istället för att fastna i detaljer som inte är avgörande för resultatet.

Flexibilitet och anpassningsförmåga:
Att vara ”Good Enough” innebär också att vara flexibel och ha förmågan att
anpassa sig till förändrade omständigheter. Chefer värdesätter medarbetare som kan hantera snabba förändringar och ta beslut baserade på tillgänglig information. Att vara för fixerad vid perfektion kan ibland hindra framsteg och förhindra att man anpassar sig till nya situationer. Medarbetare som kan anpassa sig och vara tillräckligt bra i olika situationer är därför mycket eftertraktade.

Självständighet och initiativtagande:
Att behärska konsten om ”Good Enough” innebär också att vara självständig
och kunna ta initiativ. Chefer uppskattar medarbetare som kan ta ansvar för
sina uppgifter och fatta beslut utan att behöva ständig övervakning. Att vara
tillräckligt bra innebär att man har tillräckligt med kunskap och förtroende för att kunna agera på egen hand och driva projekt framåt.

Balans mellan kvalitet och tid:
En av de viktigaste aspekterna av att behärska ”Good Enough” är att kunna
balansera kvalitet och tid. Chefer vill ha medarbetare som kan leverera resultat av hög kvalitet, men samtidigt förstå att det inte alltid är möjligt att uppnå perfektion inom givna tidsramar. Att kunna bedöma när det är
tillräckligt och när det är dags att släppa en uppgift är en värdefull förmåga som chefer efterfrågar. Vi på Commitment Search, utifrån chefernas önskemål, lägger stor vikt på att utforska kandidaternas förmåga och trygghet om att vara ”Good Enough”. Det är vår övertygelse att det främjar effektivitet, flexibilitet, självständighet och balans mellan kvalitet och tid.

Så låt oss omfamna ”Good Enough” och sträva efter att vara tillräckligt bra.