Bolagsjurist till ICA Gruppens Privacy Office

Datum:

|

och dataskyddsombud för ICA Gruppen AB

 

 

Kärnan i ICA Gruppens verksamhet är handel med dagligvaror. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. År 2018 omsatte ICA Gruppen cirka 106 miljarder kronor och hade närmare 30 000 anställda i framför allt Sverige och Baltikum. 

ICA har på ett kvalitetssäkert sätt anpassat hela sin verksamhet till den nya dataskyddsregleringen och har som ett led i det arbetet etablerat ett Privacy Office på koncernnivå. Privacy Office är en strategisk funktion som lyfter fram ICAs mål och ambition med dataskyddsarbetet i koncernen men även bistår ICA bolagen med legal expertkompetens i dataskyddsfrågor. Privacy Office söker nu en legal dataskyddsexpert som dataskyddsombud för ICA Gruppen AB.

Utmaningen

Du är ICAs nya expert och rådgivare inom dataskyddsområdet. I egenskap av anställd i Privacy Office arbetar du aktivt som en drivkraft, möjliggörare och ambassadör för dataskyddstänk inom koncernen. Som en del av dina uppgifter ingår att vara dataskyddsombud för ICA Gruppen AB där du självständigt ska kunna bistå verksamheten med rådgivning i olika frågor kopplade till svensk dataskyddslagstiftning. Du förväntas också kunna identifiera och följa upp på brister samt utveckla förslag till processer och stöddokumentation för att säkerställa dataskydd. Du kommer dessutom att utföra konsekvensbedömningar av exempelvis nya personuppgiftsbehandlingar.

Vem är du?

Du är en erfaren jurist inom dataskyddsområdet. Med ditt positiva, tydliga och pragmatiska tillvägagångssätt är du bra på att balansera affärsintressen och nya idéer med legala risker. Du kan tolka och översätta dataskyddskrav samt juridiska problemställningar till ett lättförståeligt affärsspråk för verksamheten. Av betydelse är även erfarenhet av revisionsarbete, informationssäkerhet och av att producera styrande dokument, inkl. utbildningar och presentationer. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift.

Vi erbjuder dig

Du får möjlighet att arbeta som dataskyddsombud för ICA-koncernens moderbolag samtidigt som du får stöd och kan utvecklas som dataskyddsjurist som en del i vårt Privacy Office. ICA är inne i en spännande digitaliseringsresa som kommer ge dig praktisk kunskap om hur man implementerar och förvaltar dataskydd i en koncern inom detaljhandeln med digitalisering i fokus. ICA erbjuder personlig utveckling samt vidareutbildning vid behov. Vi har också en god arbetsmiljö, fantastiska luncher och trevliga kollegor.

Du kommer rapportera till vår Head of Privacy Office och organisatoriskt höra till avdelningen Juridik inom ICA Gruppen med kontor i Solna nära Mall of Scandinavia. Arbetet innebär begränsade resor.

Intresserad?

För mer information kontakta Erik Karlsson på HR Commitment, telefon 070 779 55 17. Intervjuer kommer ske löpande varför vi vill ha din ansökan med cv och personligt brev så snart som möjligt till ansokan@hrcommitment.se. Märk din ansökan ”Dataskyddsombud Privacy Office ICA”.

Läs mer om ICA här.