Bolagsjurist till ICA Gruppen

Datum:

|

med intresse för digitaliserings- och dataskyddsfrågor

 

 

Kärnan i ICA Gruppens verksamhet är handel med dagligvaror. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. År 2016 omsatte ICA Gruppen cirka 101 miljarder kronor och hade över 22 000 anställda i framför allt Sverige och Baltikum. Läs mer om ICA Gruppen här

I april 2016 fattade EU beslut om ny dataskyddsförordning (”GDPR”) för att reglera behandling av personuppgifter. För att på ett kvalitetssäkert sätt anpassa hela sin verksamhet till GDPR pågår för närvarande ett omfattande projekt hos ICA Gruppen. ICA vill nu förstärka sin verksamhet genom att bygga ett Privacy Office på koncernnivå och söker därför en jurist med intresse för digitalisering- och dataskyddsfrågor.

Utmaningen

Målet är att du självständigt ska kunna bistå verksamheten koncernövergripande med rådgivning i olika frågor kopplade till svensk dataskyddslagstiftning. Du förväntas kunna identifiera brister samt utveckla förslag till processer och stöddokumentation för att säkerställa dataskydd. Du kommer också granska olika typer av avtal framförallt på IT-sidan samt utföra risk- och konsekvensbedömning av exempelvis nya personuppgiftsbehandlingar. Att utveckla och utföra utbildning för olika avdelningar och dotterbolag inom ICA koncernen ingår i arbetet. Du kommer bli en expert och rådgivare inom dataskyddsområdet inom olika koncernövergripande digitaliseringsprojekt samt en drivkraft och ambassadör för dataskyddstänk inom koncernen.

Vem är du?

Du är en affärsinriktad och resultatorienterad jurist med åtminstone baskunskap inom dataskyddsområdet. Framförallt har du ett stort intresse för digitaliserings- och dataskyddsfrågor. Med ditt pragmatiska tillvägagångssätt är du bra på att balansera affärsintressen och nya idéer med legala risker. Du kan tolka och översätta dataskyddskrav samt juridiska problemställningar till ett lättförståeligt affärsspråk för verksamheten. Du har en juristexamen och god arbetslivserfarenhet, helst inom dataskyddsområdet och av att arbeta med IT-relaterade avtal eller informationssäkerhet. Av betydelse är även erfarenhet av att producera styrande dokument, inkl. utbildningar och presentationer. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift.

Vi erbjuder dig

Du får en utmanande och inspirerande resa när vi arbetar mot ICAs ambition att behandla personuppgifter med respekt så vi skapar förtroende, säkerhet och relevans för våra kunder och anställda. Genom praktisk kunskap om hur man implementerar och förvaltar dataskydd i en koncern inom detaljhandeln får du personlig utveckling samt vidareutbildning vid behov. Vi erbjuder också en god arbetsmiljö med trevliga kollegor.

Du kommer rapportera till vår Head of Privacy Office och organisatoriskt höra till avdelningen Juridik inom ICA gruppen med kontor i Solna. Arbetet innebär begränsade resor.

Intresserad?

För mer information kontakta Erik Karlsson på HR Commitment, telefon 070 779 55 17. Intervjuer kommer ske löpande varför vi vill ha din ansökan med cv och personligt brev så snart som möjligt till ansokan@hrcommitment.se. Märk din ansökan ”Bolagsjurist ICA”.