Tina Ekström

Att vara en attraktiv arbetsgivare är helt avgörande 

Datum:

|

Det råder fortsatt brist på många olika kompetenser trots att vi befinner oss i en lågkonjunktur där det finns en ökad arbetslöshet. Det är inte enbart högskolekompetenser som efterfrågas utan det finns också stor efterfrågan på yrkesutbildade inom olika hantverksyrken. Även inom kommunal vård och omsorg finns behov av fler medarbetare. Därför är det av största vikt, oavsett låg eller högkonjunktur, att fortsatt arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare, i att attrahera medarbetare både internt och externt menar Tina Ekström, vd Nyckeltalsinstitutet.

  • Det finns en stor ekonomisk potential i att vara en attraktiv arbetsgivare. Det gäller att de kostnadsdrivande HR nyckeltalen ligger på rimliga nivåer. Cirkulär HR-ekonomi handlar om att vi tar vara på de kompetenser vi har internt med möjlighet till intern utveckling. Medarbetaresan blir en kritisk faktor för framgång där värdet av våra medarbetare behöver överstiga kostnaderna, säger Tina Ekström.

Nyckeltalsinstitutet har kartlagt rådande arbetsvillkor sedan 1996 och är en av Sveriges ledande aktörer inom People Analytics. Nyckeltalsportalen® är en unik databas som erbjuder benchmark och analys av arbetsvillkor och HR kapital. De personalekonomiska analyserna ger svar på hur attraktiv, jämställd och hållbar en verksamhet är som arbetsgivare.

  • Vi kan konstatera precis som tidigare år att det är el-och energibranschen som utmärker sig positivt både när det gäller att vara attraktiva och jämställda arbetsgivare. Även kommunala bolag och tech-branschen utmärker sig med höga nivåer i Nyckeltalsinstitutets Attraktiv Arbetsgivarindex® och Jämställdhetsindex Jämix®, medan statliga verksamheter är den bransch som utmärker sig bäst i hälsotalen, säger Tina.

Nyckeltalsinstitutet arbetar långsiktigt och över i tid. Databasen består av 700 000 arbetsvillkor och erbjuder jämförelser med dryga 20 branscher och 27 år historisk HR data. 

  • Vi vet att konjunkturcyklerna kommer och går. För att citera professor Bino Catasús: Efter lågkonjunktur kommer högkonjunktur. Precis som högkonjunkturen var dömd att bli lågkonjunktur, kommer lågkonjunkturen inte vara för evigt. Det finns ett litet flackande ljus i tunneln och vi arbetsgivare behöver vara redo, avslutar Tina.

Om Tina Ekström
Tina har arbetat på Nyckeltalsinstitutet i 15 år, de senaste dryga sju åren i rollen som vd. Tina har gedigen bakgrund inom HR som operativ samt strategisk chef. Sedan april 2021 är Tina även styreledamot i Commitment Search.