Att kompromissa!

Att kompromissa!

Datum:

|

Att kompromissaÄr det bra eller inte? Vem vill vara nöjd till 50 %? Eller mindre än 100 %? Eller handlar kompromisser om något annat? Att förstå den andra sidan och omvärdera sina egna principer och krav?

Vid beslutsfattande där flera parter är inblandade kan det ibland vara svårt att komma fram till en lösning. Vi alla har olika krav, förväntningar och principer. Det är sällan alla dessa till 100% klaffar med andras och då kan man behöva kompromissa. Ibland kan man också behöva kompromissa med sig själv.

Men vad betyder kompromisser i rekryteringssammanhang?

Vid rekrytering kan kompromisser innebära överenskommelser kring arbetsgivarens behov och förväntningar, och den sökandes förmågor och kunskaper. Det är inte alltid de hårda värdena som avgör om en kandidat är rätt för en tjänst eller inte. Och likadant är en kravprofil och förväntningar inte alltid realiserbara. Eller en potentiell arbetsplats uppfyller inte alla krav. Där handlar det om att ge och ta. Att kompromissa helt enkelt.

Vad är viktigt? Vilka förmågor och egenskaper är fasta krav och vilka kan man kompromissa kring?

Oavsett om det gäller en anställning, eller något helt annat – en kompromiss är inte en seger för en sida över den andra. En kompromiss är en lösning för båda parter. Win-win.

Vilka krav har du på din blivande arbetsgivare när du känner dig redo för nya utmaningar eller när du söker en ny medarbetare till ditt team ? Och vilka kan du kompromissa kring?