Är du nöjd med din lön?

Datum:

|

HR Commitment har i samarbete med Bolagsjuristernas Förening sedan 2008 tagit fram en årlig lönestatistik för bolagsjurister i Sverige. Som ett led i att göra de kommande årens undersökningar och statistik ännu intressantare tog vi fram ytterligare några frågor, som i december 2012 distribuerades som en kompletterande undersökning, till bolagsjurister i Sverige.

Ett syfte med frågorna var att, ur ett bredare perspektiv, skapa förståelse för lönenivåernas betydelse i relation till övriga förhållanden på arbetsplatsen. Ett annat var att genom de två öppna frågorna, som avslutade undersökningen, skapa en mer direkt dialog med deltagande bolagsjurister, bl. a. för att få tips och idéer inför våra framtida undersökningar. I 2013 års löneundersökning, som genomförs som vanligt på hösten, kommer de kompletterande frågorna att vara en integrerad del.

För en kopia på HR Commitments komplettering till 2012 års lönestatistik, vänligen kontakta

Erik Karlsson
VD
HR Commitment AB
08-650 58 00
070-779 55 17
erik.karlsson@hrcommitment.se