Ansvarig externkommunikation till TRR Trygghetsrådet

Datum:

|

 

Företag ställer om och kompetensväxlar, branscher strukturomvandlas och globaliseringen flyttar jobb över hela världen. I dessa förändringstider står TRR stadigt och skapar framgångsrik omställning som ett smörjmedel på svensk arbetsmarknad. Nu söker TRR en driven och erfaren person som kan utveckla och stärka den externa bilden av ett modernt TRR som en dörröppnare till framtidens arbetsliv.

Kommunikationsfunktionen genomgår en transformation och en helt ny roll ska etableras. Därför söker vi nu efter en Ansvarig för externkommunikation. Rollen kommer att rapportera till kommunikationschefen och ha ett nära samarbete med Ansvarig för internkommunikation. 

Arbetsuppgifter/ansvarsområde

Den nya rollen ansvarig för externkommunikation kommer att utveckla och förvalta TRR:s externa kommunikations- och aktivitetsplan med ansvar för planering, genomförande, målsättning, uppföljning och analys av externkommunikativa aktiviteter i enlighet med godkänd budget. Du kommer att ha ett samordningsansvar för TRR:s externa kommunikation och driver det dagliga arbetet i nära samarbete med interna och externa intressenter. Vidare har du ett ansvar för PR-strategi, proaktiv PR-plan och kontakter med media och andra externa intressenter samt ett ansvar för kommunikativa riskbedömningar och kommunikationsplaner/-aktiviteter när det gäller frågor som kan ha opinionsmässig påverkan på verksamheten externt och internt.

Bakgrund och erfarenhet

Vi tror att rätt profil för det här uppdraget har akademisk examen och mellan 5 och 10 års erfarenhet av arbete på en kommunikationsavdelning eller motsvarande. Vi söker dig med god kännedom om samtliga kommunikationsdiscipliner med specialistkompetens inom extern kommunikation och PR samt mycket god förmåga att omsätta mål till kommunikativa strategier och aktiviteter. Du ska ha mycket god förmåga att företräda TRR i relevanta interna och externa forum och mycket god analytisk förmåga. Mycket goda kunskaper om omvärlden och samhällsutvecklingen är avgörande för att du ska lyckas i rollen. 

Personlig profil

Du behöver ha förmåga och vilja att arbeta såväl strategiskt som operativt. En stark kommunikativ och pedagogisk förmåga är en grundförutsättning för att lyckas. Din sociala anpassningsförmåga är välutvecklad och du ska ha lätt för att samarbeta och obesvärat kunna föra dig och bygga långsiktigt hållbara relationer på olika hierarkiska nivåer både internt och externt.

Ansökan

För mer information om den aktuella tjänsten, kontakta Carin Lilljebjörn Kukavica, telefon 076 137 74 41. Är du intresserad, sök direkt! Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdag som är den 31 maj. Skicka in din CV och en kort motivering kring varför du söker tjänsten, antingen som en kort text eller genom att du gör en enkel film med din mobiltelefon. Sänd din ansökan till ansokan@hrcommitment.se och märk den med ”TRR Ansvarig externkommunikation”.

Om TRR Trygghetsrådet

TRR bildades 1974 och är en stiftelse som ägs av parterna på den privata arbetsmarknaden, arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och fackförbunden inom PTK. Cirka 35 000 företag med 950 000 medarbetare är anslutna till TRR. TRR:s tjänster är en försäkringslösning för anslutna företag. 0,3 procent av företagens lönesumma finansierar TRR:s tjänster och ger svensk arbetsmarknad ett effektivt smörjmedel. Målet är att vägen från ett jobb till ett annat ska vara så kort, effektiv och meningsfull som möjligt. TRR har cirka 240 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i centrala Stockholm. Läs mer på trr.se.