Lönekartläggning HR 2019

Nu finns ett färdigt resultat av 2020 års lönekartläggning för Dataskyddsspecialister!

Datum:

|

HR Commitment har för tredje gången i samarbete med Forum för Dataskydd genomfört en löneundersökning bland dataskyddsspecialister i Sverige. Resultatet kan hjälpa till att öka transparensen och kunskapen om löner, förmåner och arbetsvillkor för de som arbetar som dataskyddsspecialist i Sverige. Det kan ge en bild av hur förutsättningarna ser ut och visa på trender, likheter och eventuella omotiverade skillnader. Resultaten som framkommer ska ses som en indikation och riktning om läget på arbetsmarknaden, och inte som en absolut bild över verkligheten.

Vår förhoppning är att alla som arbetar inom professionen dataskydd ska finna resultatet av 2020 års lönekartläggning intressant och att det ska fungera som ett stöd för, t ex i dialogen med lönesättande chefen och/eller medarbetaren. Samtliga medlemmar i Forum för dataskydd har erbjudits att medverka i lönekartläggningen och deltagandet har varit helt anonymt. 2020 års lönekartläggning har utvecklats mot bakgrund av de positiva kommentarer och den konstruktiva feedback som respondenter gav vid förra undersökningen. Det gör att vissa av frågeställningarna inte har jämförande siffror från 2019. Totalt sett är det 405 personer som valt att svara på 2020 års lönekartläggning.

Beställ lönekartläggningen helt utan kostnad här nedan.

Till 2020 års lönekartläggning för Dataskyddsspecialister